XMReality Remote Guidance

XMReality Remote Guidance. Foto: XMReality.

Aug 31, 2020

XMReality tar ytterligare mark med Remote Guidance


Adderar ytterligare två företag inom Coesia Group till kundportföljen


XMReality AB har under augusti månad signerat avtal med ytterligare två bolag inom Coesia Group för användandet av XMReality Remote GuidanceTM. Coesia Group, en global förpackningskoncern och XMReality AB har sedan två år tillbaka ett ramavtal på plats för att underlätta för Coesias 21 bolag att teckna avtal för användningen av XMReality Remote Guidance. Nio av dessa bolag är idag kunder till XMReality AB.

Coesia Group finns representerade i 35 länder med 84 produktionssiter och XMReality Remote Guidance används inom flera olika områden av deras verksamhet. Dels som support och service mellan produktionssiter, men även inom fältservice applikationer samt mot kunder genom olika helpcenters.

”Coesia är ett exempel på bolag som skalar upp sin användning av Remote Guidance. Jämfört med deras användning för två år sedan har antalet bolag som använder Remote Guidance samt antalet licenser mer än dubblats. Det ökade användandet samt Coesias marknadsföring av Remote Assistance ger ett tydligt stöd för vår produkt samt service. Jag är också nöjd över att Remote Guidance skapar ytterligare värde i samband med COVID-19” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Bland annat har ett av de ingående bolagen i koncernen genomfört en maskininstallation, som i vanliga fall sköts med deras tekniker på plats, helt på distans med hjälp av XMReality Remote Guidance. Detta som en alternativ lösning till följd av reserestriktioner under COVID-19 pandemin som resulterade i att det normala installationsförfarandet ej var möjligt, samtidigt som det var brådskande för kunden att få maskinen på plats. Genom att guida kunden på distans till att själv genomföra installationen kunde maskinen framgångsrikt installeras och kunden kunde fortsätta sin produktion. Detta är inte bara en unik första gång då installationsprocessen leds helt på distans, det öppnar även upp för nya arbetssätt framöver.

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT