Fredrik Nilsson. Foto: Nilsson Special Vehicles.

Nov 8, 2019

"Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder"


Fortsatt förlust för specialbilstillverkaren, men förbättringsåtgärderna har börjat ge resultat.

Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles har publicerat delårsrapporten för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 37 961 (42 829) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 182 (-1 292) KSEK och resultat efter skatt uppgick till -3 516 (-2 571) KSEK.

"Under tredje kvartalet 2019 har vi fått ytterligare bekräftelse på att vårt förbättringsarbete ger resultat och produktionstiderna minskar för alla våra produkter. En del av de planerade avropen för ambulans avseende 2020 har inkommit men merparten av avropen förväntas under de kommande månaderna. Det finns ett stort intresse för våra ledningsfordon som ingår i kategorin övriga fordon. Våra insatser för att åtgärda och förbättra våra produkter har gett resultat, vilket medfört att behovet av eftermarknadsåtgärder minskat. Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder," säger vd Fredrik Nilsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT