Carl-Johan Hallenborg, vd Hexagon Manufacturing Intelligence Norden

Jun 1, 2018

Vd:n med ett yrkesliv i tekniktunga organisationer


"Jag är nog väldigt svensk i mitt ledarskap, om man ska generalisera"

Det går fort utför för Carl-Johan Hallenborg, vd på Hexagon Manufacturing Intelligence i Norden. Och han älskar det.

– Ja, det är härligt, säger han.
Men det är på fritiden, i svenska eller norska fjällen. Eller Alperna. I jobbet vill han snarare att det ska gå uppåt. Och det gör det oftast på Hexagon MI i Norden. Inte minst i digitaliseringen, en utvecklingsfas som passar Hexagon alldeles förträffligt.

När 50-årige Carl-Johan Hallenborg tog över vd-stolen på Hexagon Manufacturing Intelligence för trekvarts år sedan, var det ingen duvunge som tog över styret.
Med bakgrund i tekniktunga företag under många år och dessutom som vd för ett av dem under några år, var han väl förtrogen med uppdragets omfattning och väl skickad att ta sig an uppgiften.

Med en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi i botten hade han dessutom en teoretisk grund att stå på för den teknikintensiva verksamhet som Hexagon MI bedriver.
Hexagonkoncernen är börsnoterad på Stockholmsbörsen och har vuxit inte minst genom förvärv sedan bolaget bildades 1992 och har förvaltat kunskap och teknik på ett sätt som inte bara lett till 18 000 anställda, utan dessutom en omsättning på närmare 35 miljarder.

Av Hexagons tre ben är Manufacturing Intelligence ett och Carl-Johan Hallenborg svarar för den nordiska verksamheten. Han har varit på Hexagon MI i tre år och dess vd sedan i somras som sagt. Teknik i olika former har alltid varit en plattform för Hallenborg.

– Jag har tekniken i botten men har alltid arbetat åt det marknadsorienterade hållet, säger han. Hela tiden i tekniskt tunga bolag.

Resan till Hexagon
De första 16 åren efter Chalmers tillbringade han på FlexLink, avknoppat från SKF.

– Där arbetade jag som produktchef, ledde en grupp inom produktsupport, samt arbetade med affärsutveckling globalt. Sedan kom jag till FlexLinks Norden-organisation där jag först jobbade som försäljningschef och senare som vd. Där kretsade arbetet kring automation och produktionsutveckling för kunderna och under Hallenborgs tid som vd bidrog han till att utveckla företaget från att vara en leverantör av mindre projekt till att bli en integratörspartner. Stegen inom FlexLink liknar lite de Carl-Johan Hallenborg tagit på Hexagon, först som försäljningschef och numer alltså som vd i Norden.

– Hexagon utvecklas också mot att vara en integrerad del av tillverkningsprocessen snarare än bara mätteknik som en isolerad företeelse.

Komplexitet
– Att ansvara för en enhet, och samtidigt vara en del av en större struktur är något jag trivs med, säger han. Det är också en av anledningarna till att han efter tre år på ett mindre tillväxtbolag inom elektronik, kände att han ville jobba i en större organisation. 

– Då dök möjligheten på Hexagon upp och det kändes rätt att ta det steget.
Carl-Johan Hallenborg vill röra sig i de organisationer som tekniktunga bolag erbjuder.

– Jag gillar komplexiteten i det, säger han. Är det rena standardvaror så är inte det lika lockande. Det ska vara en komplexitet i erbjudandet. Lösningsförsäljning är något jag har en dragning till.
– Det innebär att det inte bara är en enmanshow, utan det är teamjobb för att lyckas.

En del av processen
När Hexagon nämns är det naturligtvis mätteknik man tänker på, men begreppet har vidgats betydligt med åren. Det är långt ifrån bara mätmaskiner. Det är också eftermarknad med service, utbildning och mättjänster. Bland annat. Det är inte minst genom eftermarknadstjänsterna företaget bygger de långsiktiga relationerna med kundföretagen.

– Hexagon jobbar snarast med informationsteknologi, säger Hallenborg. Vi genererar massor av information där vi ska hjälpa kunden att plocka fram vad vi kallar actionable information. Det vill säga information som man kan ta beslut och agera på för att öka produktiviteten, enligt devisen Quality drives productivity.

– Istället för att bara jobba i ett mätrum och mäta detaljer, hur stora de är, vilka avvikelser och så vidare, ingår mätutrustningen i produktionsprocessen. När man exempelvis svarvat och slipat en detalj får man i den efterföljande mätningen direkt återkoppling om produkten är inom tolerans eller inte. Man får omedelbar kontroll inte bara på detaljen utan även en processkontroll. 

Mätrummen med män i vita rockar som levererade mätresultat efter en vecka får idag fokusera på de mest precisa mätningarna. Idag krävs direkt återkoppling och integrerade mätprocesser är nödvändiga.

– Det är en effektivitetshöjande åtgärd, som ger betydligt färre fel och man kan agera mycket snabbare.
– I slutänden betyder det tillsammans med andra automatiserade och effektiviserande åtgärder att svenska företag kan behålla produktionen i Sverige.

Mätning ingår alltså som en viktig del i processerna tillsammans med andra automatiseringsapplikationer.

– När vi pratar om Industri 4.0, Internet of Things och uppkopplade maskiner är det just den här informationen Hexagon MI jobbar med. Informationen kan användas på många sätt; skickas tillbaka till operatören, man kan arbeta med den i produktutveckling, liksom senare i ett serviceperspektiv och så vidare.

– Man knyter samman ett ekosystem av information som är kvalitetsorienterat.

Här kommer Hexagon in på många olika sätt för att bistå kunderna med en rad produkter i mjukvaror och analysverktyg för att hjälpa till att plocka fram den relevanta informationen i det enorma flödet. Actionable information, som sagt.

– Digitaliseringen passar oss alltså alldeles utmärkt. Det är precis sådana flöden och processer vi eftersträvar. Samtidigt är det naturligtvis en mission för oss, att informera om och hjälpa företag i sin digitaliseringsprocess.

Ledarskapet
Carl-Johan Hallenborg leder idag en organisation som omfattar ett 60-tal personer på två platser i Sverige – Göteborg och Eskilstuna. Dessutom sitter en del utspridda i landet. Han är också vd för det mindre bolaget i Finland.

– I Danmark har vi nyligen gjort en omstart med egen dansk personal inom Försäljning och Service och som hör till det svenska bolaget.

Carl-Johan Hallenborg tillhör inte cheferna som pekar med hela handen. Han är en lagspelare.

– Jag är teamorienterad, säger han. Jag är nog väldigt svensk i mitt ledarskap, om man ska generalisera.
– Att involvera medarbetarna, jobba tillsammans, är viktigt, så att var och en tar ett tydligt eget ansvar för att hela tiden förbättra verksamheten och erbjudandet till kunden.

– Samtidigt är jag lösningsorienterad och vill att vi som organisation kommer framåt. Har saker hänt så har de hänt. Det ska man reflektera över men inte fastna i utan gå vidare hela tiden och ta sig an de utmaningar som finns framför oss.

– Jag tycker också det är roligt med helheten. Jag har två gånger gått från en säljledning till en vd-roll. Det hjälper inte att sälja om vi inte klarar av att leverera. Det blir extra tydligt i en komplex försäljning som innebär en laginsats från en organisation.

– I en miljö som är helt statisk börjar jag trampa vatten. Det får gärna vara utveckling och tillväxt. Och det har skett i två dimensioner i Hexagon. Dels har hela koncernen vuxit genom förvärv, dels har vi genomfört förändringar för att vässa och trimma oss.

Hexagon är ett internationellt bolag med förgreningar över hela världen. Det där svenska ledarskapet Hallenborg pratar om är teamorienterat, medan många andra länders företag är betydligt mer hierarkiskt ledda.

– Det märks naturligtvis att ledarskap hanteras på olika sätt i olika länder, och det gäller att ha en respekt och förståelse för det. Rent principiellt är vi svenskar mindre hierarkiska än i många andra länder. Ändå är Hexagon som internationell organisation rimligt platt och informell, mycket tack vare vår koncernchef. Jag har inte hört någon prata om honom som Mr Rollén, utan alla säger Ola.
Carl-Johan Hallenborg driver alltså sin organisation framåt och trivs i Team Hexagon Manufacturing Intelligence.

Opistat är bäst
När han kommer hem kopplar han oftast av med familjen. Inte sällan bär det av till svenska eller norska fjällen för skidåkning, som hela familjen gillar. När det ska bli lite mer avancerat drar kompisgänget till Alperna, där de undviker de pistade nerfarterna och hellre knallar iväg upp utmed bergssidorna för att hitta de riktigt bra lössnöbackarna...

vdLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT