Feb 15, 2021

Temaveckorna: OilBoss Oljeavskiljare


Avskiljer läckoljan samtidigt som skärvätskan rekonditioneras genom kontinuerlig cirkulation och syresättning


Varför oljeavskiljare?

Ekonomi
Skärvätskans livslängd ökar med minst 4 gånger vilket ger lägre kostnader för vätskeinköp och destruktion. Livslängden för verktyg och pumpar ökar väsentligt.

Maskinstillestånd
Färre maskinstillestånd ger ökad tid för produktion.

Kvalitet
Färre kassationer och mätfel på grund av kladdiga mätverktyg.

Hälsa och arbetsmiljö
Minimerar risken för hudproblem, allergier, oljedimma och bakterier som skapar måndagslukt.

Yttre miljöpåverkan
Minskad miljöpåverkan när det blir färre transporter och destruktionstillfällen.

Varför OilBoss?

Kontinuerlig cirkulation
Rekonditionerar skärvätskan kontinuerligt genom att cirkulera och tillsätter syre samtidigt som den avskiljer olja.

Maskiner som producerar kontinuerligt
I applikationer som går dygnet runt där oljan oftast inte får den tid som krävs för att den skall flyta på ytan, där är OilBoss® mycket effektiv.

Maskiner med långa stilleståndstider
Eftersom skärvätskan cirkulerar kontinuerligt och syresätts samtidigt som olja avskiljs minimeras risken att skärvätskan blir dålig även vid längre stillestånd.

Enkelt montage
Enkel att montera direkt på maskinen utan ingrepp eller verktyg, fäst med magnet och i lämplig höjd för ergonomiskt handhavande, tömning etc. Inga maskiner eller behållare i gångar som förorsakar spill och hala golv.

Minimalt underhåll
Kompakt design, enkel rengöring, få slitagedetaljer gör att den kräver minimalt underhåll. Tillverkad i transparant plast gör det enkel att hålla koll på oljenivån och när den skall tömmas.

Minimal skärvätskeförlust
Ingen eller minimal förlust av skärvätska eftersom den bara cirkulerar mellan OilBoss® och maskinsumpen.

Enkel att placera
Lämplig för maskiner vars tank har en form eller placering som omöjliggör konventionella oljeskimmers.

Kostnadseffektiv
Låga driftskostnader, få rörliga delar, minimalt underhåll gör att investeringen återbetalar sig på mycket kort tid.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT