Oct 15, 2020

TEMA SKÄRANDE: OilBoss Oljeavskiljare


Avskiljer läckoljan samtidigt som skärvätskan rekonditioneras genom kontinuerlig cirkulation och syresättning.

Varför oljeavskiljare?
Ekonomi
Skärvätskans livslängd ökar med minst 4 gånger vilket ger lägre kostnader för vätskeinköp och destruktion. Livslängden för verktyg och pumpar ökar väsentligt.
Maskinstillestånd
Färre maskinstillestånd ger ökad tid för produktion.
Kvalitet
Färre kassationer och mätfel på grund av kladdiga mätverktyg.
Hälsa och arbetsmiljö
Minimerar risken för hudproblem, allergier, oljedimma och bakterier som skapar måndagslukt.
Yttre miljöpåverkan
Minskad miljöpåverkan när det blir färre transporter och destruktionstillfällen.
 
Varför OilBoss?
Kontinuerlig cirkulation
Rekonditionerar skärvätskan kontinuerligt genom att cirkulera och tillsätter syre samtidigt som den avskiljer olja.
Maskiner som producerar kontinuerligt
I applikationer som går dygnet runt där oljan oftast inte får den tid som krävs för att den skall flyta på ytan, där är OilBoss® mycket effektiv.
Maskiner med långa stilleståndstider
Eftersom skärvätskan cirkulerar kontinuerligt och syresätts samtidigt som olja avskiljs minimeras risken att skärvätskan blir dålig även vid längre stillestånd.
Enkelt montage
Enkel att montera direkt på maskinen utan ingrepp eller verktyg, fäst med magnet och i lämplig höjd för ergonomiskt handhavande, tömning etc. Inga maskiner eller behållare i gångar som förorsakar spill och hala golv.
Minimalt underhåll
Kompakt design, enkel rengöring, få slitagedetaljer gör att den kräver minimalt underhåll. Tillverkad i transparant plast gör det enkel att hålla koll på oljenivån och när den skall tömmas.
Minimal skärvätskeförlust
Ingen eller minimal förlust av skärvätska eftersom den bara cirkulerar mellan OilBoss® och maskinsumpen.
Enkel att placera
Lämplig för maskiner vars tank har en form eller placering som omöjliggör konventionella oljeskimmers.
Kostnadseffektiv
Låga driftskostnader, få rörliga delar, minimalt underhåll gör att investeringen återbetalar sig på mycket kort tid. • Dec 1, 2020

  SKF bäst i klassen

  Miljö Kullagerjättens nya huvudkontor blir Sveriges första byggnad som uppnår högsta möjliga miljöcertifiering
  63
  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  13