Alf Ekström, vd och koncernchef i Kabe. Foto: Kabe.

Feb 25, 2021

Svenskarnas "hemester" lyfter Kabe


Men fortsatt osäkert med underleverantörernas förmåga till leveranser av insatsmaterial.

Även om Covid-19 fortsatt präglar samhället, marknaden och ekonomin har Kabes återförsäljare upplevt ett ökat intresse för husvagnar och husbilar. 

Under sommaren ökade initialt efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och husbilar för att därefter även omfatta premiumvagnar och bilar, skriver Kabes vd Alf Ekström i företagets bokslutskommuniké. Under året har husvagnsmarknaden i Norden vuxit med c:a 5 % samt marknaden för husbilar med c:a 3 %.

KABE Groups marknadsandel i Sverige, Norge och Finland uppgick till c:a 42 % (42) för husvagnar och c:a 20 % (16) för husbilar.

Det fjärde kvartalet blev omsättnings- och resultatmässigt ett starkare kvartal än föregående år, även om KABEs produktion har mött utmaningar relaterat till de smittskyddsåtgärder som införts till följd av Covid-19 vilket avsevärt påverkat planering och bemanning. Problemen med inleveranser av material har påverkat resultatet. Det har även skett en förskjutning av leveranser från Adriafabriken i Slovenien

Koncernens nettoomsättning ökade till 568 Mkr (447) i fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 27 % jämfört med samma kvartal året innan. Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (3).

För helåret uppgick nettoomsättningen till 2 132 Mkr (2 358). Den minskade omsättningen är relaterad till problem i KABEs produktion och förskjutning av leveranser från Adria i Slovenien på grund av pandemin. Under första halvåret är minskningen även hänförbar till den vikande svenska husbilsmarknaden
(bonus malus). Rörelseresultatet för helåret minskade till 75 Mkr (137).

Under stora delar av året har nedstängningen av samhället påverkat leveranserna av insatsmaterial till både husvagnar och husbilar. Flera underleverantörer har på grund av regional smittspridning i perioder tvingats stänga sina anläggningar samt behövt göra kraftiga neddragningar av leveranser på grund av hög personalfrånvaro. Vår bedömning är fortsatt att situationen rörande Covid-19 kan få en påverkan på KABE Groups verksamhet, främst vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och komponenter, skriver Alf Ekström.

Koncernens bolag har vidtagit olika åtgärder för att minimera smittorisken och skydda medarbetarna. Från och med december har all personal erbjudits kostnadsfria Covid-tester lokalt på arbetsplatsen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT