Jun 2, 2016

Svenska industriföretag halkar efter i teknikutveckling


Svensk tillverkningsindustri är avvaktande med att satsa på molnlösningar och tappar fart i innovation och teknikutveckling jämfört med andra branscher. Det visar en ny studie som analysföretaget Radar har tagit fram på uppdrag av Tieto.

Sammanlagt 116 industriföretag med 250 anställda eller fler har deltagit i undersökningen Cloud Maturity Index, som baserades på drygt 30 nyckeltal i syfte att bedöma mognadsgraden för användningen av molntjänster.

Resultaten visar att svenska industriföretag halkar efter inom molnlösningar. På en skala från noll till 10, ligger tillverkningsföretag på en mognadsgrad av 3.0, vilket är under genomsnittet för alla svenska verksamheter i den privata sektorn.

- Det är mycket bekymmersamt. De flesta av företagen saknar en uttalad strategi för molntjänster och digitalisering. Allt fler har börjat diskutera frågan och den står på agendan, men beslutsfattandet drar ut på tiden. Svenska företag måste agera snabbt för att inte tappa konkurrenskraft, säger Per Håkansson, chef för tillverkningsindustrin i Sverige, Tieto.

 I kölvattnet av finanskrisen bromsades innovationsgraden bland tillverkningsföretagen och fokus riktades istället mot kostnadsbesparingar. IT-investeringar sköts på framtiden vilket enligt Radar-rapporten har lett till att en ”teknikskuld” har byggts upp. Företagen måste fördubbla sina satsningar på innovation under de närmsta åren för att hålla jämna steg med utvecklingen, visar rapporten. Medan svenska tillverkare fortfarande ligger i startgroparna har industrimoln blivit vardagsmat i exempelvis Tyskland.

 - De positiva effekterna av molntjänster är entydiga, visar erfarenheter, inte minst från Tyskland. De ger företag högre effektivitet, flexibilitet att möta förändring, möjlighet att lansera nya tjänster snabbare och leder till högre innovations- och utvecklingstakt. Loppet är inte på något vis kört - tillverkningsföretag i Sverige kan snabbt komma ikapp förutsatt att man sätter cloud högst på agendan, konstaterar Håkansson.

Rapporten lyfter fram att tveksamheten kring molnlösningar inom industrin ofta är relaterad till oro kring säkerhet och tillgänglighet inom produktion.

- Säkerheten inom molnet har utvecklats enormt och det sker ständiga förbättringar. Jag är övertygad om att företagen kommer att känna sig trygga när de börjar bygga privata moln och kombinera dessa i en hybridlösning som utnyttjar tjänsterna som Google, Microsoft och andra utvecklar. Chansen att hänga med i digitaliseringsvågen bygger på att företagen tar steget och börjar använda den här typen av hybridlösningar, säger Håkansson.

it
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT