Foto: Pixabay.

Apr 8, 2021

Strategiskt viktig affär till Concentric


Ska leverera elektrohydrauliska styrpumpar till nästa generations elektriska utryckningsfordon.

Concentric AB tillkännager ett viktigt OEM-kontrakt för sina EHS-pumpar som ska användas på elektriska utryckningsfordon. Eftersom lokala regler driver ökad efterfrågan på elektriska nyttofordon blir dessa EHS-kundkontrakt allt viktigare i en sektor som erbjuder spännande långsiktiga tillväxtmöjligheter. Produktionen startar 2021 och försäljningsintäkterna från detta nya kontrakt beräknas uppgå till 21 MSEK under de närmaste fem åren.

Städer över hela världen begränsar användningen av fossila bränslen för att förbättra luftkvaliteten och minska koldioxidutsläppen. Dessa samhällen investerar nu i elektrifierade kommersiella fordon för att tillhandahålla tjänster som transport, sanitet, leverans och nödutrustning som för närvarande tillhandahålls av fordon med förbränningsmotor. Viktigt, särskilt för utryckningsfordon, är att den nya tekniken erbjuder samma eller förbättrade operativa prestanda och hållbarhet på grund av den kritiska tjänsten de erbjuder.

Den elektrohydrauliska styrpumpen från Concentric AB används nu i många applikationer runt om i världen. Kombinationen av den robusta och hållbara 24V borstlösa elmotorn med integrerad styrelektronik i kombination med en mycket effektiv hydraulpump ger våra kunder mer än 40 000 timmars livslängd med hög prestanda och tillförlitlighet.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: ”Elektrifiering av marknaden för nyttofordon erbjuder spännande långsiktiga möjligheter eftersom EHS-systemet kan användas på både hybrid- och helelektriska plattformar, batteri- eller bränslecell, vilket minskar energiförbrukningen genom att använda ”Power on demand” -teknologi. Dessa nya beställningar är ytterligare exempel på hur vi framgångsrikt breddar vårt erbjudande för e-pumpar till nya applikationer på marknaden för medelstora kommersiella lastbilar och blir den leverantör som väljs. ”

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 1 500 MSEK och cirka 700 anställda.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT