Digitalisering.

Nov 6, 2020

Storsatsning på industrinära forskning om digital innovation


En nyckel för svensk industri och offentlig sektor att lyckas med den digitala transformationen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 8 miljoner kronor till RISE för sitt deltagande i ett nytt forskningsprogram för digital innovation. Forskningen bedrivs inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) med Umeå universitet som huvudnod. Totalt bidrar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 36 miljoner kronor för det nya forskningsprogrammet.

- Vi är mycket glada över den satsning som Knut och Alice Wallenberg gör på SCDI. Det är också inspirerande att stiftelsen ser den viktiga roll som RISE har i att koppla samman industri och svensk forskning inom digitalisering med fokus på innovation och transformation, säger Taline Jadaan, Senior forskare inom enheten Digital Innovation vid RISE och koordinator för Outreach-aktiviteter inom programmet.

Det nya forskningsprogrammet – Wallenbergprogrammet i digital innovation – ska på vetenskaplig grund i samarbete med industri och offentliga aktörer bedriva forskning och policyskapande verksamhet. Programmet placeras vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet samt Digital Innovation vid forskningsinstitutet RISE.

- Donationen är ett bevis på framgången för den satsning på digital innovation som vi gör vid RISE, med särskild betoning på nära samverkan mellan universitet, institut och näringsliv, säger Anders Hjalmarsson Jordanius, enhetschef för Digital Innovation vid RISE.

För universiteten innebär Wallenbergprogrammet möjlighet att bland annat skapa tvååriga Postdoc-satsningar inom området. För RISE innebär donationen ett särskilt ansvar att koordinera och öka samverkan mellan akademi och industri inom SCDI.

- Detta program ger oss möjlighet att utveckla både forskning och samverkan inom digital innovation och digital transformation för att ha en fortsatt ledande position i Europa. Samtidigt är det en nyckel för svensk industri och offentlig sektor att lyckas med den digitala transformationen. SCDIs forskningsexcellens tillsammans med RISE kompetens inom tillämpad forskning utgör en bas för digital förnyelse av svensk industri och offentlig sektor, säger professor Jonny Holmström som är vetenskaplig ansvarig för programmet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117