Foto: Alfa Laval.

May 3, 2021

Stor värmeväxlarorder till Alfa Laval


Ordervärde 155 miljoner.

Alfa Laval har tagit en order för leverans av en komplett processlinje till ett oljeraffinderi för produktion av förnybar diesel och jetbränsle i Europa. Ordern har ett värde av cirka 155 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Food Systems inom Livsmedel- och Vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

Ordern omfattar Alfa Lavals höghastighetsseparatorer och olika typer av kompakta värmeväxlare tillsammans med annan utrustning, design, konstruktion och service som kommer att ingå i en förberedande processlinje för att avlägsna föroreningar från fett och olja innan det omvandlas till förnybar diesel och jetbränslen.

Övergången till förnybar diesel och jetbränsle är avgörade för att nå målet i det europeiska direktivet om förnybar energi (RED II); Direktivet kräver att EU täcker 32 procent av sitt totala energibehov med förnybar energi år 2030. Målet bygger vidare på det EU-mål som redan uppfyllts; att energibehovet år 2020 har täckts av 20 procent förnybar energi.

-Det gläder mig att kunna meddela denna stora order inom området för förnybar energi, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och Vattendivisionen. -

-Den bekräftar den tillit våra kunder har för vår effektiva och pålitliga teknologi, projektgenomförande och långsiktiga serviceerbjudande. Det är också mycket tillfredsställande att kunna leverera teknik till applikationer som bidrar till en så positiv och hållbar skillnad för samhället. Vi på Alfa Laval är mycket engagerade i projekt som detta eftersom det stödjer klimatdelen i vår hållbarhetsstrategi.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117