Foto: XMReality.

Aug 18, 2020

Stark tillväxt för remote guidance-företaget XMReality


Ett resultat av marknadens accelererade mognad


XMRealitys nettoomsättning ökade med 85 procent och orderingången med 169 procent för andra kvartalet jämfört samma period föregående år. Även kundernas användande fortsätter att öka med nyttjande i 57 länder. Antalet fakturerbara licenser dubblerades under kvartalet.

- Det är med glädje och tillfredsställelse jag kan konstatera att andra kvartalet 2020 resulterade i en stark tillväxt. Detta är främst ett resultat av marknadens accelererade mognad och en god prestation av bolagets medarbetare. Efter mitt första hela kvartal gör jag reflektionen att kombinationen av produkten, personalen, marknaden och kunderna förstärker den positiva känslan jag hade när jag tog jobbet som ny VD för XMReality! säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Kvartalet april - juni 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 85 procent till 5 549 (2 993) TSEK
  • Kostnaderna uppgick till -13 302 (-11 997) TSEK
  • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -7 159 (-7 606) TSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till -11 866 (-4 233) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 71,5 (72,6) procent

Orderingången under perioden ökade med 169 procent jämfört med föregående period och uppgick till 6 435 (2 392) TSEK. Orderstocken, orderingång som vid periodens slut ännu ej intäktsförts som nettoomsättning, ökade med 86 procent till 10 303 (5 526) TSEK. Merparten av orderstocken var vid periodens slut fakturerad eftersom prenumerationerna normalt faktureras årsvis i förskott. Som en konsekvens av kostnader för satsningarna i USA och Tyskland blev förbättringen av rörelseresultatet marginellt.

Under april månad ökade användande, mätt i kundernas totala samtalstrafik, med 1 000 procent jämfört med samma månad 2019. Vid kvartalets utgång hade ytterligare en ökning om 30 procent skett jämfört med april månads utgång. Produkten används nu i 57 länder.

Halvåret januari – juni 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 50 procent till 9 032 (6 014) TSEK
  • Kostnaderna uppgick till -24 158 (-22 349) TSEK
  • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -13 760 (-13 318) TSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till 17 119 (-10 823) TSEK

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med företagets CMO Johanna Edepil om det resultat som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT