SSAB, fossilfritt stål. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Dec 4, 2019

SSAB om vägen mot fossilfritt stål och nya strategiska mål


Här är SSAB:s nya strategiska mål för 2022:

SSAB presenterade idag vägen mot fossilfritt stål och nya strategiska mål på kapitalmarknadsdagen 2019 i Oxelösund. Höghållfasta stål och premiumprodukter ska tillsammans utgöra 50 % av SSABs totala leveranser under 2022. Vid 2026 ska SSAB som första stålbolag i världen erbjuda fossilfritt stål.

– De kommande åren kommer att präglas av vår långsiktiga satsning på fossilfritt stål, vilket blir en revolution inom stålindustrin. Det stärker SSABs långsiktiga konkurrensförmåga genom nya fossilfria premiumprodukter och vår miljöprestanda tar ett stort kliv framåt. På medellång sikt driver vi tillväxten inom specialprodukter och vi utvecklar samtidigt våra egna kanaler till marknaden. Det stödjer vår lönsamhet och minskar känsligheten för svängningar i konjunkturen, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB.

SSAB har nya strategiska mål för 2022:

  • SSAB Special Steel ska leverera 1,6 miljoner ton (2018: 1,3 miljoner ton)
  • SSAB Europe ska leverera 800 kton avancerade höghållfasta produkter till bilindustrin (2018: 562 kton), samt öka leveranserna av premieprodukter till 900 kton (2018: 718 kton). Det innebär att andelen premiumprodukter kommer att uppgå till 46 % under 2022 (2018: 36 %)
  • SSAB Americas har målet att öka andelen premieprodukter till 39 % under 2022 (2018: 29 %)
  • SSAB Services ska öka omsättningen till 4,5 miljarder kronor genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv (2018: 2,4 miljarder)

Utöver dessa strategiska mål har Tibnor målet att ha en EBITDA-marginal på över 5 % samt en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på över 15 % under 2022. Ruukki Construction har målet att nå en EBITDA-marginal på över 10 % under 2022. 

– Vi har genererat och kommer att fortsätta generera goda kassaflöden. Balansräkningen har stärkts betydligt under de senaste åren. Det gör att vi på ett klokt sätt kan fortsätta investera för att ta bort flaskhalsari i vår produktionsapparat  för höghållfasta stål och samtidigt göra omställningen till fossilfri stålproduktion, säger Martin Lindqvist.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT