SMC.

Oct 2, 2020

Världsledande SMC presenterar gott resultat i tuffa tider


Företaget förväntar sig en stabilt ökande efterfrågan.

SMC, världsledande inom automation med tryckluft så kallad industripneumatik, med en global marknadsandel på 37% (en ökning från 34%, 2015), har publicerat sitt ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2019/2020 (2020-03-31). Försäljningen uppgick till 526 miljarder JPY motsvarande ca 45,4 miljarder SEK.

Hela världen har haft ett antal utmaningar under året, inte minst handelskonflikten mellan USA och Kina, en kraftig förstärkning av den Japanska Yenen och den pågående Coronapandemin. Dessa faktorer har förutom krympande ekonomier medfört att orderingången har gått ned i alla geografiska områden. Resultatet av detta är att försäljningen minskade med 8,8 % och rörelseresultatet sjönk med 18,8 % till 146 miljarder JPY ca. 12,6 miljarder SEK..

Trots dessa utmaningar står SMC stabilt och är en pålitlig teknologipartner med kontinuitet i leverans och service. Resultaten visar faktiskt att ett antal industrisektorer noterade en ökning, inklusive medicinsk och elektrisk utrustning, medan halvledarmarknaden återhämtade sig efter den senaste nedgången. Branscher som livsmedel och verktygsmaskiner visade sig vara stabila.

Investeringar för framtiden

När de flesta länder nu passerat toppen av COVID-19-smittan, börjar industrin sin återhämtning. Med tanke på framtiden, ökade SMC investeringarna i FoU med 20% under räkenskapsåret 2019 till 38,3 miljarder JPY, ca. 3,3 miljarder SEK eller 7,3% av koncernens omsättning.

Under året konsoliderades nio försäljningsbolag in i koncernen och totalt antal anställda är 20 853.

Fokuserade åtgärder

SMC fokuserar på ett flertal åtgärder för innevarande räkenskapsår (till mars 2021), som att påskynda etableringen av ytterligare produktionsenheter och öka försäljningsaktiviteterna. Företaget arbetar aktivt med beredskapsplaner om det skulle uppstå störningar i materialförsörjningen, för att säkerställa kontinuitet för kunderna.

Framöver är SMC fullt förberett på att hjälpa kunderna med branschens viktigaste teknologitrender, inklusive IoT, smarta fabriker, molnbaserade lösningar och 5G. Företaget kommer också att fortsätta tillhandahålla miljövänliga lösningar som är kostnadseffektiva och av högsta kvalitet. Investeringarna kommer att ökas ytterligare i FoU, produktionsutrustning, och personal, med målsättningen att öka tillväxten.

Valutakurs: 100 JPY – 8,65 SEK

smcLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT