Sep 10, 2020

SMART UNDERHÅLL: Fördelningsblock för kylkretsar - PF3W-bloc


Central kontroll av kylvattenflöde via fördelningsblock.

SMC lanserar ett kompakt fördelningsblock till kylkretsar bestående av rampmonterade digitala flödesvakter med individuell reglering och avstängning, för centraliserad kontroll av flöde och temperatur.

Minskar rördragning och installationstid

Fördelningsblocket PF3WB/C/S/R är ett rampmontage av flödesvakter som eliminerar behovet av en flödesvakt ute på varje kylslinga, vilket i sin tur minskar rördragning och installationstid samt ger en lättöverskådlig, platsbesparande lösning. I varje kylslinga kan flödet regleras eller stängas av individuellt.

För maximal flexibilitet finns ett antal olika standardvarianter;

• Basutförande (B) med anslutningar för matning på ena sidan och retur på den andra

• Rak typ (C) med matning och retur på samma sida

• Variant för separat matning (S)

• Variant med separat retur (R)

Flödesvakterna kan kommunicera via IO-Link och har en tredelad skärm med samtidig visning av aktuellt flöde och valbar parameter som tex. inställt värde, hysteres, max- eller min-värde. Detta ger en snabb bild av aktuellt läge utan onödiga knapptryckningar.

”Fördelningsblocket är ett mycket välkommet tillskott till vårt sortiment och kombineras med fördel med våra cirkulationskylare för riktigt effektiv och utrymmesbesparande kylvattenkontroll” säger Magnus Karlström produktchef.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT