Alrik Danielsson, vd SKF. Foto. SKF.

Apr 22, 2021

Stabilt kvartal för SKF


Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.

SKFs försäljning uppgick i första kvartalet till 19.865 Mkr (20.085). Den organiska försäljningsutvecklingen under kvartalet var 8,6%. Försäljningen var högre i Latinamerika och Asien och relativt oförändrad i Europa och Nordamerika.

"Efterfrågan har ökat gradvis sedan svackan under andra kvartalet 2020. Försäljningen förväntas fortsätta öka och under andra kvartalet i år komma upp i nivåer som före covid-19, dvs. i linje med försäljningen under andra kvartalet 2019," skriver vd Alrik Danielson i rapporten.

Kostnadsökningar och valutaeffekter påverkade rörelseresultatet med 1,3 miljarder kronor.

"Trots det levererade vi ett stabilt justerat rörelseresultat på 2 789 (2 572) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14% (12,8%), skriver vd Alrik Danielson.

Industriverksamheten levererade ett starkt resultat med en justerad rörelsemarginal på 16,3% (15,5%).

Fordonsverksamheten ger fortsatt goda resultat med en justerad rörelse-marginal på 8,9% (6,0%).

I delårsrapporten uppger SKF att kullagerföretaget vidtar åtgärder inom både Industri- och Fordonsverksamheten för att kompensera för stigande insatskostnader.

"Vi fortsätter att utnyttja de nya arbetssätten och digitaliseringen inom hela organisationen. Den kraftigt ökade efterfrågan under kvartalet har lett till att vi har behövt utöka vår arbetsstyrka med cirka 200 tillfälligt anställda, framför allt i våra fabriker. Antalet fast anställda är oförändrat," skriver Alrik Danielson.

Som tidigare meddelats kommer Alrik Danielson att lämna SKF. Hans sista arbetsdag på SKF är den 30 april. Senast den 1 juli 2021 tillträder Rickard Gustafson som ny vd och koncernchef. Styrelsen har utsett Niclas Rosenlew som tillförordnad vd i tillägg till hans nuvarande befattning som CFO.

SKF  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT