Alrik Danielson

Alrik Danielson. Foto: SKF.

Oct 28, 2020

Starkt kvartal för SKF


Ökar marginalerna trots nedgång i försäljningen.

Försäljningen på 18,6 (21,0) miljarder kronor var lägre än förra året men visar en sekventiell återhämtning av efterfrågan sedan de betydligt lägre nivåerna under det andra kvartalet. Trots en minskad organisk försäljning med 5,1% jämfört med förra året förbättrades den justerade rörelsemarginalen i kvartalet till 13,3% (11,3%), 2,5 miljarder kronor jämfört med 2,4 miljarder kronor.

Försäljningen i Europa minskade organiskt med 12,5%. Försäljningen i Nordamerika minskade med 11,9%, medan den ökade i Latinamerika med 4,6% och ökade i Asien med 7,2%.

Industriverksamheten levererade en justerad rörelsemarginal på 15,8% (13,9%) med en minskad organisk försäljning på 6,9%. Fordonsverksamheten redovisade en justerad rörelsemarginal på 7,4% (4,6%) med en minskad organisk försäljning på 0,7%.

"Vi påskyndar våra ansträngningar att regionalisera, konsolidera och modernisera vår tillverkning," skriver Alrik Danielson i rapporten.

"Under kvartalet tillkännagav vi en investering på totalt 550 miljoner kronor i Nordamerika, vilket ger processer i världsklass och automatisering av vår anläggning för svängkranslager i Sumter, samt lokaliserar tillverkningen av koniska rullager i Mexiko från Kina."

"Vi fortsätter också att anpassa våra arbetssätt och verksamhetens struktur, vilket under kvartalet har lett till omstruktureringskostnader på 462 miljoner kronor."

Åtgärderna har innefattat bland annat fabriksstängningar, minskade kostnader och antal anställda.

"Hur svåra dessa beslut än är att fatta gör denna flexibilitet det möjligt för oss att anpassa vår verksamhet snabbt, samtidigt som vi även investerar i de kompetenser som behövs i framtiden," skriver Alrik Danielson.

SKFLoading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16