SKF:s nya HK. Foto: SKF.

Dec 1, 2020

SKF bäst i klassen


Kullagerjättens nya huvudkontor blir Sveriges första byggnad som uppnår högsta möjliga miljöcertifiering

SKF arbetar för att tillhandahålla cirkulära lösningar till sina kunder genom att återtillverka lager, erbjuda cirkulära smörjsystem och underhållssystem.

Nu har SKF "återtillverkat" en gammal lagerbyggnad och förvandlat den till ett toppmodernt huvudkontor. Som första byggnaden i Sverige får den högsta miljöcertifieringen enligt den senaste LEED Platinum standarden.

-Det är betydligt svårare att få certifikatet enligt de nya kraven, så vi är väldigt glada att vi fått det, säger Hans Lindgren huvudprojektledare på SKF.

Hög återanvändning av byggmaterial, låg energianvändning genom hela projektet och fokus på biologisk mångfald är några exempel som sätter den unika byggnaden i toppen som den mest hållbara i Sverige. Förvandlingen av den tidigare lagerbyggnaden till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Redan i tidigt skede tog projektgruppen hänsyn till användning av energi, vatten och påverkan på omgivningen. Val av vattensnåla armaturer och inget permanent bevattningssystem på gröna ytor runt byggnaden är egenskaper som halverar värdena jämfört med LEED:s referensvärden för liknande byggnader.

-Man når inte denna nivå på ett hus om man inte bestämmer sig för målbilden för början innan byggnationen drar igång. Dessutom att vi har haft en entreprenör och arkitekt som ville bygga och vidta de åtgärder och metoder som krävs för att uppnå denna nivå på hållbart hus. Det har varit en förutsättning, säger Hans Lindgren.

Det faktum att huset är en ombyggnation med bibehållen stomme, är en starkt bidragande faktor till de höga poängen i certifieringen. Dessutom har stor möda lagts på möjligheter att effektivisera energianvändningen i byggnaden. Solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent.

-Vi har satsat extra pengar för att uppnå dessa låga energinivåer. Även om det innebär ökade kostnader initialt, så minskar de på sikt med en hållbarare energianvändning, säger Hans Lindgren.

Återvunnet byggmaterial

Det cirkulära tänket har genomsyrat hela byggprocessen. Nästan hela grundstommen är återanvänd vilket minskar klimatavtrycket. Hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall återvunnet. Huset är dessutom beläget nära serviceutbud och kollektivtrafik med frekventa avgångar, vilket bidrar till minskad användning av bil och bidrar till långsiktigt hållbara färdsätt. I projektet har man prioriterat att förbättra förutsättningarna att ta sig till jobbet med cykel, bland annat genom cykelparkering inomhus och goda möjligheter till dusch och ombyte. Strax intill huvudkontoret rinner vackra Säveån som sedan decennier är klassat som Natura 2000 område med sin unika fauna av växter och djur. Grönområdena runt huvudkontoret har därför anpassats för att stärka den biologiska mångfalden och områdets karaktär.

-För oss har det varit viktigt med ett hus med lågt miljöavtryck. Men låg energinivå får inte gå ut över god arbetsmiljö för de som ska arbeta i huset. Det är viktigt att de som jobbar här trivs och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt i en trivsam miljö. Vi har jobbat hårt på den inre miljön i form av stort ljusinsläpp, behaglig akustik, bra IT stöd för digitala möten, ergonomiska arbetsplatser och gemensamma utrymmen som bidrar till en trivsam helhet.

Koldixoidneutral tillverkning

De höga miljökraven på all nybyggnation på SKF:s anläggningar är i linje med koncernens mål att minska klimatpåverkan och för att uppnå en koldioxidneutral tillverkning 2030. SKF har totalt 34 LEED-certifierade kontor och fabriker runt om i världen och det nya huvudkontorets takmonterade solceller bidrar också till SKF:s mål att köpa 100 % förnybar el till 2030.

Investeringarna i det nya huvudkontoret har blivit möjliga genom bolagets ramverk för grön finansiering där SKF kunnat ta upp fördelaktiga lån på marknaden för investeringar inom bland annat hållbar teknik, energieffektivisering och Cleantech.

Fakta

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt erkänt green building-certifieringssystem, som verifierar att en byggnad är utformad för att förbättra prestanda i form av energibesparingar, vatteneffektivitet, koldioxidutsläppsminskning, förbättrad miljökvalitet inomhus och förvaltning av resurser.

Allmänt om SKF:s nya huvudkontor:

  • Aktivitetsbaserat kontor för cirka 900 personer.

  • Byggnaden omfattar 5 våningar.

  • Hela huset omfattar 17 300 kvm.
  • Cykelgarage med servicestation.
SKFLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT