May 25, 2016

Skärande nyheter från Horn


En rad nyheter som även visades på Elmia Verktygsmaskiner.

932 nytt skär för spårfräsning
Skärtypen 932 är en vidare utveckling från de tidigare 3-skäriga 332 och 6-skäriga 632 typerna.
Med 9 effektiva skär kan produktiviteten ökas med upptill 50 %. Skäret finns i bredderna 2,0 mm till 4,0 mm och för skärdjup upptill 8,3 mm och har en diameter på Ø31,7 mm samt kvalité AS45. Skäret passar i alla befintliga skafttyper i M332 serien. 9-skäreggar ger en betydande högre matning med bibehållen skärhastighet, snabbt, ekonomiskt och process säkert.

Ny aluminium geometri
En ny skärgeometri. WA för spår- och avstickning i aluminium med S100 eller S224 systemen. Skären finns i bredderna 2,0 och 3,0 mm. Den positiva geometrin tillsammans med en polerad yta förhindra löseggsbildning och en perfekt spånkontroll och bearbetad yta. Skären finns i kvalité K10 och belagd DD26, beläggningen DD26 är att föredra vid bearbetning av aluminium med högre kiselhalt. Detta tillsammans med hållare som invändigkylning i skärklampen är att rekommendera för en optimal bearbetning.

Kuggfräsning
Utökat program för fräsning av kugg enligt DIN 3972 referens profil 1 från modul 0,5 till modul 4. För modulstorlek 0,5 till 3 finns frässystemen 613 till 636 dessa bygger på fräskronor i varierande diameter men med 6-skäreggar för en högeffektiv bearbetning även i höghållfasta material. Från modul 3,25 till modul 4 finns frässystemet S279, fräskropparna har antingen 1-skärrad eller 2-skärrader beroende på beroende på hur många kuggbommar detaljen har. Skären skruvas enkelt och säkert i sidan och detta gör att fräsen har ett högt antal effektiva skär. Skären är precisionsslipade runtom.

Avstickningsblad med invändigkylkanal

H100 avstickningsblad med dubbla utgående kylkanaler i klampfingret och underskäret.
För spår- och avstickning med bredd 3 mm. Fördelarna med dubbla kylkanaler är en bättre spånkontroll, längre skärlivslängd och bearbetning med högre skärhastigheter än normalt.

DAH37 Högmatningsfräs nu med ny geometri

Skären finns nu i två geometrier – neutral och positiv samt i kvalitéerna SA4B och SC6A. För bearbetning i olegerat – och höglegerat stål, rostfria stål, icke järn haltiga samt gjutjärn och segjärns material. Skärdjup upp till 1,2 mm och matning upptill 3 mm/skär beroende på material. Den nya positiva geometrin är speciellt lämplig för bearbetning i olegerat stål, aluminium och rostfria material. Fräskropparna finns från Ø 20 upp till Ø 80 mm för såväl högmatningsfräsning som dykfräsning.

M101 slitsfräs

Slitfräs familjen M101 finns nu även för spårbredderna 1,2 mm och 1,4 mm. Fräskropparna finns i diameter 63 och 80 mm för ett skärdjup upptill 19,5 mm respektive 20 mm. Med invändigkylkanal.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    88

SENASTE NYTT