Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot.

Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Foto: Svensk Verkstad.

Jun 1, 2021

"Våga ta steget till automation"


Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.

Den 27 maj livesändes Välkommen Robot och arrangören SIS bjöd på ett fullspäckat program med inte mindre än 14 inspiratörer med olika spets och infallsvinklar inom ämnet robotik.

-Vi riktar oss brett, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS, det finns många som ännu inte börjat sin automationsresa. Kunskapsspridning är viktigt och vi har många case att berätta om.

Ja mycket kunskap blev det. Först ut var professor Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet, som gav en bred introduktion i ämnet. Som bekant finns allra flest installerade robotar i Kina, 140.000, vilket är fler än hela EU och USA tillsammans, följt av Japan med 50.000, USA med 30.000, Sydkorea 28.000 och Tyskland med 20.000 installerade robotar. Någonstans mycket längre ner i listan hittar vi Sverige med bara 1.600 robotar. Och det var en del av syftet med själva eventet, att öka kunskapen om och i förlängningen bidra till att höja andelen automation i svenska företag.

Hög volym – låg mix

Trenden inom produktion går alltmer mot ett ökat antal varianter på produkter, vilket i sin tur leder till lägre volymer av varje produkt och fler omställningar i tillverkningen. Flexibilitet, kapacitet och leveransförmåga blir mer avgörande.

-Användningsområdena för dagens robotar är 46 procent materialhantering, följt av 20 procent svetsning, 10 procent montering och 9 procent renrum, berättar Gunnar Bolmsjö.

Men om man då ska bli med robot, hur ska man då tänka?

Professor Sten Grahn, forskare på Rise och lektor på Mälardalens högskola visade en modell för hur man helt enkelt kan kalkylera sin investering. Han förklarar att automatisering ska ses som en ”resurseffektivisering”, där värdeskapande ställs i relation till resursförbrukning. Det vill säga värden som kapital, kvalitet och arbetsmiljö divideras helt enkelt med resursförbrukning som arbetstimmar, maskiner, underhåll etc. Målet är att öka kvoten, det vill säga resurseffektiviseringen, över tid. Han menade också att resurseffektivisering kräver ett tydligt ledningsstöd, att det finns en strategi, att resurser avsätts och att organisationen anpassas och får adekvat utbildning och kompetens.

Att utbildning och kompetens inom automatisering är en fortsatt utmaning var en allmän uppfattning under robotdagen. Att på olika sätt höja kompetensen är fortsatt viktigt, men kunskapsgapet minskar också något när handhavande och programmering utvecklas och blir mer användarvänligt, menade Ann-Sofie på SIS.

Cejns automationsresa

Pierre Bellehed produktverkstadschef på kopplingstillverkaren Cejn i Skövde berättade om Cejns automationsresa som pågått i snart 6 år. Med ett stort produktsortiment blev kostnadseffektiv och flexibel produktion deras utmaning. Han gav många konkreta exempel på bland annat olika kollaborativa applikationer och Cejn vann även Stora Monteringspriset 2019. Vinsterna man uppnått förutom en ökad produktivitet, förklarade Pierre, var även ökad kvalitet, lägre sjukskrivningar och inte minst att företaget har blivit attraktivare som arbetsgivare.

Den tredje robotrevolutionen

På eventet deltog även Åsa Fast Berglund, professor inom smart automation, Lars Örnskov på Pilz Skandinavien samt några leverantörer inom automation, Tomas Berg på gripdonstillverkaren Schunk samt Nicklas Rickardsson på Yaskawa, Johan Frisk på Opiflex och Martin Brolin på Omron. De två sistnämnda pratade bland annat om den tredje robotrevolutionen, där med den första robotrevolutionen avses mer traditionella stationära industrirobotar och med den andra avses samarbetande robotar och den tredje då avser mobil robotautomation. I Opiflex fall en robot som kan förflyttas mellan olika produktionsceller. Martin Brolin på Omron berättade om deras projekt MoMA där en samarbetande robot helt enkelt placeras på en AGV (självkörande litet fordon) för att utföra uppgifter som till exempel kvalitetsinspektion.

Suresh Panicker på Arbetsmiljöverket belyste robotik och säker arbetsmiljö ur myndighetens perspektiv och framhöll att Sveriges höga arbetsmiljösäkerhet och höga kompetensnivå är en konkurrensfördel globalt.

Som sig bör bjöd dagen även på framtid och omvärldsspaningar, något som bland annat Per Schlingmann fick leverera, tidigare i år aktuell med boken Corona Express, skriven tillsammans med Kjell A. Nordström. Han siade om det postcorona samhället där fler varianter av distansarbete ställer krav på ett mer visionärt ledarskap och på ett ökat självledarskap hos medarbetarna.

Vänta inte - våga hoppa på tåget

I den avslutande paneldebatten om hur vi ska kunna öka automationsgraden i Sverige sa Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde:

-Det finns hög kunskap om möjligheterna, men få faktiska installationer. Vi behöver lyfta fler success stories.

Och ABBs robotauktoritet Tomas Lagerberg tillade:

-Man måste förklara att tröskeln inte är så hög. Man behöver inte bygga om hela fabriken utan man kan testa någon liten del. Våga och inte vänta.

SISLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117