Ulrika Francke. Foto: Sten Jansin

Ulrika Francke. Foto: Sten Jansin.

Nov 26, 2020

Svenska Ulrika Francke ny ordförande för ISO


Hon blir den allra första kvinnan på posten sedan ISO bildades 1947.

Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, meddelade i dag att Ulrika Francke från Sverige har valts till ordförande för ISO (ISO President) mandatperioden 2022-2023 efter omröstning i ISO:s generalförsamling. Hon blir den allra första kvinnan på posten sedan ISO bildades 1947.

Ulrika Francke tillträder som ordförande i januari 2022 då nuvarande ordförande Eddy Njoroge från Kenya avslutar sitt uppdrag, men kommer under 2021 att inneha positionen som tillträdande ordförande (ISO President-elect). 

Ulrika Francke är vice styrelseordförande för Svenska institutet för standarder, SIS, som är ett av ISO:s 165 nationella medlemsorgan från lika många länder. Hennes karriär sträcker sig över såväl offentlig som privat sektor. Ulrika Francke har varit borgarråd i Stockholms stad och haft flera ledande befattningar, både som vd, styrelseordförande och ledamot i olika styrelser. Hon har mångårig erfarenhet av standardisering, bland annat som ordförande för BIM Alliance som utvecklar standarder för fastighets- och byggsektorn. 

– ISO gör ett enastående jobb med att utveckla och tillhandahålla internationella standarder för att driva innovation, tackla globala utmaningar och uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Jag ser fram emot att engagera mig för ISO:s uppdrag när vi fortsätter att utveckla vårt internationella standardiseringsarbete, säger Ulrika Francke. Jag hoppas också att vi kan tillvarata våra erfarenheter av hur vi arbetat under pandemin. Tillsammans har vi kostnadsfritt kunnat erbjuda standarder som fungerat som en hjälp för både vården och samhällsberedskapen vid kris. Vi har också fortsatt bedriva standardiseringsarbete tillsammans över hela världen utan att träffas fysiskt, vilket är positivt.

– Vi är mycket glada över att få Ulrika Francke som nästa ISO-ordförande. Hennes bakgrund och erfarenheter blir en värdefull tillgång för vår organisation. Under hennes ledning kommer vi att fortsätta arbetet med att genomföra ISO:s strategi fram till 2030, i takt med att vi undersöker nya möjligheter under de kommande åren, säger ISO:s generalsekreterare Sergio Mujica.

– Detta är en mycket positiv nyhet och innebär stora möjligheter, både för oss på SIS och för Sverige i stort. Ulrika Francke kommer parallellt att fortsätta som ledamot i vår styrelse. Att en svenska nu kliver fram på det här sättet och tar en sådan viktig post är också ett resultat av Sveriges starka position inom internationell standardisering som vi haft under nästan ett sekel, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

SIS
ISOLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117