sinf

Foto: Sinf.

Aug 26, 2020

Sinf i öppet brev till regeringen och Näringsminister Ibrahim Baylan


En inbjudan till samtal för att rädda svenska jobb.

572 000 medarbetare har korttidspermitterats under coronakrisen, 170 000 av dem inom tillverkningssektorn. Vi ställer oss frågande till varför regeringen genom dig den 8:de april i år, valde att hålla pressträff om vikten av inhemsk produktion av personlig skyddsutrustning i coronakrisen och talade om vikten av att få igång en svensk tillverkning. Idag står ansvarsfulla företag som skapar jobb, levererar kvalité och trygghet till vården i svårigheter, medan kinesiska produkter översvämmar den svenska marknaden. Så inleder Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf-Svensk Industriförening, ett öppet brev till regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan.

Den svenska industrin erbjöd tidigt hjälp när Covid-19 slog till med full kraft mot Sverige. Ett stort antal företag anmälde tidigt att de snabbt kunde börja producera skyddsmaterial. Samarbetet tog fart. Plötsligt tvärdog orderläggningen när beställningarna centralt började göras från andra länder som till exempel Kina. Det är ohållbart att svenska offentliga aktörer väljer att beställa material från andra sidan jorden, när vi har produkter i Sverige som lämnas oanvända.

I Eko-sändningen den 8:de augusti var detta huvudnyhet och du valde att avstå från att kommentera. Enligt dagsfärska siffror från Tillväxtverket ökar nu åter ansökningarna för korttidspermitteringar. Det är dags att agera!

Underleverantörsbarometern som kvartalsvis tar pulsen på underleverantörerna i Sverige vittnar om att en fjärdedel av underleverantörernas omsättning minskat med mer än 20% under andra kvartalet.

Undersökningen visar också att så mycket som 47% under perioden planerat eller genomfört korttidspermitteringar. Detta hade kunnat vara en lägre siffra om svenska företag hade fått fortsatt förtroende att leverera och producera skyddsutrustning i krisen.

Varför stängs svenska små- och medelstora företag ute från leverans till den svenska vården som beskrivs som ”ett samarbete mellan privat och offentlig sektor”?

Vi ser det som helt nödvändigt att landsting och storföretag lägger om sin inköpsstrategi till inhemska företag. Detta för att gynna svenska företag och arbetsmarknaden för att komma starkare ur krisen.

Vi vill att offentlig sektor ses som en attraktiv och seriös aktör som tror på svenskt näringsliv. Vi vill också att storföretagen tar ansvar och involverar små och medelstora företag i inköpsprocesserna. Vill inte ni det?

Vi tror att ni vill det. Vi bjuder därför in er till samtal.


Vänliga hälsningar

SINF – Svensk Industriförening
Sanna Arnfjorden Wadström
VD
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    39