scania

Foto: Scania.

May 7, 2021

Scania stuvar om i verkställande ledningen


Anpassar organisationen för ny teknik och nya affärsmodeller.

Med ett högt tempo i teknikskiften och förändrade affärsmodeller vid horisonten anpassar Scania nu både den industriella, kommersiella och affärsutvecklande organisationen för att stå än bättre rustat för framtiden.

Scania slår samman Forskning och Utveckling, Produktion och Logistik samt Inköp till en stark industriell organisation – Industrial Operations. Sammanslagningen möjliggör ytterligare produktivitets- och flödesfokus och en högre beredskap för att möta en föränderlig omvärld. Anders Williamsson blir chef för Scanias industriella verksamhet – Industrial Operations. Williamsson är idag inköpschef på Scania.

Vidare slås dagens marknadsbolag för försäljning och service ihop med bolagets kundfinansieringsverksamhet för att möta en högre grad av integration i framtida kundlösningar. Den nya organisationen heter Commercial Operations. Mats Gunnarsson blir chef för Scanias kommersiella verksamhet, Commercial Operations. Gunnarssons tidigare roll var regiondirektör för Amerika.

En ny ledningsenhet har också etablerats; Mobility Solutions. Det är en sammanslagning av Autonomous Solutions och det helägda dotterbolaget LOTS Group. Båda är verksamheter som redan nu arbetar med en mer tjänstebaserad affärsmodell samt delvis andra kunder än de traditionella köparna av tunga fordon och tjänster. Martin Lewerth blir chef för den nya avdelningen Mobility Solutions. Lewerth tillträdde tjänsten redan 1 april, 2021 och var tidigare chef för LOTS Group.

Samtliga nya roller har också titeln Executive Vice President.

– Vi tar ett rejält steg i transformationsresan för att anpassa Scania för framtiden och för att fortsätta att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Vi har gjort banbrytande förändringar tidigare avseende exempelvis modularisering och flödesoptimering och nu är det dags för ytterligare ett sådant steg. Vi kommer att fokusera än mer på flexibilitet och snabbhet, men vi för också in ett värdeströmsbaserat flödestänk och ett ännu större fokus på affärsutveckling, säger Scanias VD och koncernchef Christian Levin.

Från och med den 7 maj 2021 träder den nya organisationen i kraft i sin helhet.  

I Scanias verkställande ledning med titeln Executive Vice President ingår även fortsatt:

Alexander Vlaskamp, Försäljningsdirektör
Helle Bay, Personaldirektör. HR-enheten byter också namn till People & Culture.
Johan Haeggman, Finansdirektör.

– Med olika bakgrund och med ett värdegrundat ledarskap kommer detta team och vår nya struktur att möjliggöra för den stora Scaniafamiljen att fortsätta ha fullt fokus på att vara en stark partner till våra kunder, säger Christian Levin.
 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117