Stefan Widing, Sandvik.

Dec 21, 2020

Sandviks besparingsåtgärder blir 500 miljoner dyrare


Besparingsprogrammet för att mildra effekterna av coronapandemin kostar mer än tidigare bedömningar.

Som tidigare meddelats initierade Sandvik åtgärder inom hela koncernen för att mildra effekterna från covid-19-pandemin, med aktiviteter som ger besparingar på både kort och lång sikt. Sandvik ger idag en statusuppdatering avseende de långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärderna relaterade till 2021 programmet.

Utöver de mer kortsiktiga åtgärderna som vidtogs i samband med spridningen av covid-19 initierade Sandvik även mer långsiktiga initiativ. Besparingarna från dessa långsiktiga åtgärder uppskattas, som tidigare kommunicerats, uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor där majoriteten ger effekt under 2021. Tidigare bedömda kostnader uppgick till 2,3 miljarder kronor.

Den slutgiltiga bedömningen av kostnaden uppgår till 2,8 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder påverkade rörelseresultatet det första och andra kvartalet 2020 och återstående 1,1 miljarder kommer att påverka det fjärde kvartalet 2020. Kostnaderna rapporteras som jämförelsestörande poster. Den högre kostnaden beror på att Sandvik skiftat över mot mer strukturella åtgärder än vad som planerades initialt. Dessa inkluderar bland annat konsolidering- och nedstängning av produktionsenheter samt organisationsförändringar med personalneddragningar som följd.  

-Besparingsåtgärderna utvecklas enligt plan och stödjer vår ambition att vara motståndskraftiga genom en affärscykel och är en del av vårt pågående effektiviseringsarbete, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Cirka 700 miljoner kronor av de 2,8 miljarder kronorna är hänförligt till nedskrivningar, medan resterande kostnad om 2,1 miljarder till stor del är relaterat till personalneddragningar om cirka 1 800 medarbetare och därmed kassaflödespåverkande.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT