Foto: Sandvik.

Jun 19, 2018

Sandvik tar hem stororder från CERN


Nu kan Sandvik Materials Technology stoltsera med en stororder från CERN till ett omfattande uppgraderingsprojekt av en accelerator

Sverige investerar årligen mångmiljardbelopp i storskaliga forskningsanläggningar som ESS, CERN, ESO och ITER. För att öka Sveriges industriretur och innovationskraft finns Big Science Sweden, en organisation som hjälper svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar. 

– Sandvik har lång erfarenhet av att leverera material för komplexa applikationer, men vår erfarenhet av att jobba med forskningsanläggningar som kund är begränsad. Att erbjuda CERN material med låg ermeabilitet

är intressant och utmanande för oss. Big Science Sweden har varit till stor hjälp i att guida oss och förstå hur man jobbar med Big Science-anläggningar, säger Marie Vennström, Manager Engineering Solutions, Stainless Service på Sandvik Materials Technology. Internationella storskaliga forskningsanläggningar, det vill säga big science, utgör en global mångmiljardmarknad och Sveriges industriretur är generellt sätt låg. Därför finns det stora affärsmöjligheter för svenska företag att leverera sina tjänster och produkter till anläggningarna. Här ges också stora möjligheter att delta i samarbeten som främjar högteknologisk utveckling, t ex inom områden som supraledande magneter, materialutveckling och big data.

På CERN pågår just nu ett stort uppgraderingsprojekt, High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC eller HiLumi). Projektet är en uppgradering av den befintliga acceleratorn (LHC) och instrument och är det mest omfattande projektet på CERN under det kommande årtiondet med en investering på närmare 1 miljard euro. Materialet från Sandvik kommer att användas för att hålla partikelstrålen på plats i acceleratorerna. Här är magnetiska och fysikaliska egenskaper vid fyra grader Kelvin (cirka -269 grader Celsius) av stor betydelse.

– Det är få företag som klarar av att leverera material med dessa egenskaper och vi är glada över att Sandvik Materials Technology nu tar en stororder till CERN, säger Anna
Hall, programdirektör på Big Science Sweden. Om Big Science Sweden Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige. Arbetet är långsiktigt. Vi arbetar utifrån fyra
kontor placerade i fyra viktiga industriregioner, Lund, Göteborg, Uppsala och Luleå/Kiruna. Tillsammans täcker vi in hela Sverige och vi kan gemensamt förmedla kontakter med
expertis inom alla de teknikområden som krävs för att svenska företag ska nå framgång i sina affärer till Big Science-anläggningar.


• Mer information om Big Science Sweden: Anna Hall, Director Big Science Sweden
samt Industrial Liaison Officer för CERN, + 46 725 54 48 65,
anna.hall@bigsciencesweden.se


• Mer information om High Luminosity Large Hadron Collider:
www.home.cern/topics/high-luminosity-lhc


• Mer information om Sandvik Materials Technology’s order.

essLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT