Stefan Widing. Foto: Sandvik.

Jan 21, 2021

Sandvik lämnar extrautdelning


Fortsatt återhämtning under fjärde kvartalet.

Verkstadskoncernen Sandvik lämnar bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet.

Den återhämtningstakt som noterades i början av oktober fortsatte under fjärde kvartalet. 

Orderingången uppgick i fjärde kvartalet till 22 051 miljoner kronor (25 179). Intäkterna uppgick till 22 408 miljoner kronor (26 583) och rörelseresultatet ökade till 3 487 miljoner kronor (744).

"Trots lägre intäkter i spåren av covid-19 uppnådde vi en stark och förbättrad justerad marginal om 20,1 % (19,1) under kvartalet, med stöd av våra kortsiktiga och långsiktiga besparingsinitiativ," skriver vd och koncernchef Stefan Widing i rapporten.

Orderingång och intäkter för helåret 2020 minskade med -12 % respektive -11 %, starkt påverkade av covid-19-pandemin.

En rekordhög orderingång noterades för Sandvik Mining and Rock Technology, med en ökning om 15 % jämfört med samma
period föregående år, stärkt av fortsatt stark utveckling inom utrustning och ett förbättrat resultat inom eftermarknadsaffären.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions organiska orderingång minskade med -7 % jämfört med samma period föregående år, trots en väsentlig förbättring från förra kvartalet drivet av fordonsindustrin och en ökad aktivitet i Asien och framförallt i Kina.

Sandvik Materials Technologys orderingång minskade med -31 %. Justerat för större ordrar om 1,1 miljarder kronor för avancerade rörprodukter under samma period föregående år minskade orderingången med -7 %, påverkat av den fortsatt låga efterfrågan inom olja och gas.

"Även om kvartalet präglades av en ökad optimism och högre aktivitet befinner vi oss likväl mitt i en andra våg av Covid-19. Det är svårt att förutsäga de kortsiktiga följderna och på lång sikt kommer hanteringen av pandemin och de penningpolitiska besluten att avgöra hur snabb och kraftfull återhämtningen blir," skriver Stefan Widing.

Styrelsen för Sandvik föreslår en ordinarie utdelning om 4,50 kronor per aktie (0) samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT