micael Johansson

Micael Johansson. Foto: Saab.

Apr 23, 2021

Fortsatt god tillväxt för Saab


Stark orderutveckling i Sverige.


På fredagen presenterade Saab delårsrapporten för januari-mars 2021.

Försvarsföretaget presenterade en orderökning om 22% och stärkt position på strategiska marknader. Orderingången ökade till 5 871 Mkr (4 823). Försäljningsintäkterna ökade till 9 088 Mkr (8 040) och rörelseresultatet ökade till 597 Mkr (560)

Försäljningstillväxten på 13% är driven av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå.

"Utvecklingen drevs av stora ordrar inom den försvarsrelaterade verksamheten. Orderingången förbättrades på flera marknader där Saab är aktiva men utvecklingen var särskilt stark i Sverige," säger Saabs vd Micael Johansson.

Under kvartalet tecknades ett underhållskontrakt för Gripen C/D till Sverige och ordertillväxten drevs även av fortsatta orderavrop mot de befintliga ramavtalen avseende Carl-Gustaf MK4 till USA och Estland samt ordrar till Australien. Under kvartalet tecknade Saab även en affär för leverans av siktes- och eldledningssystemet UTAAS. Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till SEK 97 miljarder.

Saabs försäljning ökade med 13 procent under kvartalet. Utvecklingen möjliggjordes av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå i Saabs stora program. Samtidigt fortsatte nedgången i den civila flygmarknaden att påverka Saabs civila verksamhet, huvudsakligen inom IPS, negativt.

"Även om riskerna relaterade till Covid-19 kvarstår, såväl som nedgången i den civila flygindustrin, så hanteras dessa effekter med riskavsättningarna och aktiviteterna vi initierade under 2020," kommenterar Micael Johansson.

"Sammantaget ger detta Saab en bra utgångspunkt för att leverera på våra mål. Vi bibehåller vår prognos för helåret 2021."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT