saab

Foto: Saab.

Feb 11, 2021

Kanonbra orderingång för Saab


Växer internationellt.

Trots den pågående coronapandemin har Saab fortsatt växa på på den globala försvarsmarknaden. Orderingången ökade i kvartalet till 18 106 MSEK (8 123) och landade för helåret 2020 på hela 42 328 MSEK (27 216), ökning med 56 procent. Orderstocken nådde nära 100 miljarder kronor (93,3) vid årets slut.

"Saabs internationella expansion fortsätter och utanför Sverige växte ordrarna med 52 procent. Den starka orderstocken i kombination med kundernas växande försvarsbehov innebär ett fortsatt stöd för Saabs tillväxtresa," kommenterar Saabs vd och koncernchef, Micael Johansson.

Försäljningsintäkterna i fjärde kvartalet ökade till 12 491 MSEK (10 578) och för helåret låg intäkterna i samma nivå som under föregående år, 35 431 MSEK (35 433).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 766 MSEK (1 198) under fjärde kvartalet, och 1 315 MSEK (2 937) för helåret.

Det minskade rörelseresultatet är i huvudsak kopplat till Covid-19 och effekterna på den civila verksamheten.

"Inom den civila flygverksamheten var efterfrågan fortsatt svag jämfört med föregående år och under kvartalet tillkännagav några stora kunder betydligt lägre produktionsvolymer. Detta hade en negativ inverkan på den verksamhet som designar och tillverkar kompositdörrar och vingdelar till civila flygplan," skriver Micael Johansson.

Som ett resultat av detta, tog affärsområdet IPS en engångskostnad på MSEK -315 under kvartalet. Justerat uppgick rörelsens resultat till 1 081 MSEK i kvartalet (1 198) och 2 738 MSEK för helåret 2020 (2 937).

Den försvarsrelaterade verksamheten utvecklades bra och fem av sex affärsområden visade positiv försäljningstillväxt.

"Noterbart är att försäljningen, justerat för projektkalkylkorrigeringarna relaterad till Covid-19, ökade med 4 procent för helåret trots nedgången på den civila flygmarknaden. För 2021 förväntas organiska försäljningstillväxten vara i linje med vårt långsiktiga mål på 5 procent," skriver Micael Johansson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT