Tom Erixon. Foto: Alfa Laval.

May 31, 2021

Rekordaffär till Alfa Laval


En av företagets största affärer när traditionellt raffinaderi ställer om till förnybart.

Alfa Laval har tagit en order värd 415 miljoner kronor för leverans av processystem och utrustning för förbehandling av råmaterial till ett amerikanskt raffinaderi som ställer om från traditionell petroleumraffinering till produktion av förnybara biobränslen.

Ordern, som är en av de största någonsin, utgör en viktig milstolpe för Alfa Laval. Den är ett resultat av de strategiska investeringar som gjorts för att anpassa och utveckla bolagets teknologier till innovativ utrustning för förnybar dieselproduktion (Hydrotreated Vegetable Oil). Utrustningen bidrar därmed till bränsleindustrins övergång från nuvarande processer till mer hållbara lösningar.

I det här fallet omvandlar kunden ett petroleumraffinaderi till en anläggning för biobränsle till transportindustrin. Alfa Laval kommer att leverera system för förbehandling av fetter och oljor samt vattenrening vid biobränsleanläggningen.

Leverans beräknas ske under 2022. Ordern är bokad i affärsområdet Food Systems inom Livsmedels- och Vattendivisionen och delvis inom Energidivisionen.

-Alfa Laval har en tydlig amibtion att stödja initiativ och ansträngningar för avkarbonisering inom de områden, både industri och samhälle, där vi är verksamma, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.

-För oss innebär detta att vi förbättrar traditionella produktionsprocesser men också utvecklar nya för att stödja övergången till en mer hållbar och förnybar framtid, inte minst inom energisektorn. Denna order är en bekräftelse på att vi också går in i stora projekt för att påskynda denna förändring.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117