Boliden, Aitikgruvan. Foto: Stefan Berg.

Apr 6, 2021

Produktionskapaciteten i Bolidens gruvor återställd


Aitik och Tara åter i full kapacitet, men det blev ett kostsamt stopp.

Produktionskapaciteten i Aitik och Tara är nu fullt återställd efter tidigare meddelade produktionsstörningar till följd av covid-19 och haverier. Påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor bedöms uppgå till -300 MSEK i första kvartalet, jämfört med -200 MSEK som tidigare kommunicerats. Kostnaden för stoppet blev 100 mijoner dyrare än beräknat.

I Aitik är produktionen i anrikningsverket nu åter i full kapacitet. Stoppet i en av två primärkvarnar varade  närmare tre veckor längre än först uppskattat till följd av tillkommande reparationer av hydrauliksystemet. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms nu till drygt 2 miljoner ton minskad genomsättning.

Taras gruvproduktion återstartades planenligt cirka en vecka efter att haveriet i uppfodringsanläggningen inträffade.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117