Charles Kuonen Hängebrücke. Foto: Valentin Flauraud.

Jan 8, 2018

PLAY: Världens längsta hängbro är en 494 meter lång stålskapelse


Stålbyggnadsinstitutet vill slå ett slag för stålets roll i den cirkulära ekonomin och har skapat tre filmer om spektakulära återbrukbara konstruktioner i stål. Se första filmen.

Vad bygger vi med framtidens stål? Med tre filmsläpp om sammanlagt nio projekt vill Stålbyggnadsinstitutet visa på stålets roll i det hållbara samhällsbyggandet. Filmerna visar banbrytande konstruktioner som räddar liv, renar luft, sparar energi, låter fasader andas och är lätta att återbruka. Filmserien är en del i Stålbyggnadsinstitutets satsning ”Stål bygger en hållbar framtid”.

-I den cirkulära ekonomin är stålet en stor tillgång. Stål erbjuder unika egenskaper som möjliggör t.ex. lättare och starkare konstruktioner, längre livslängd, 100% återvinning samt återanvändning. Egenskaper som kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045, säger Stålbyggnadsinstitutets vd Björn Åstedt.

I första filmen visas tre olika stålkonstruktioner:

En flyttbar, äggformad bastu i guldskimrande rostfritt stål, som återspeglar den omgivande arktiska naturen. En mobil symbol för stadsflytten av Kiruna. 
Solar egg i Kiruna, Sverige
Av Bigert & Bergströms för Riksbyggen

Fasader som andas likt den mänskliga huden. Värmereaktiva metaller i stålkonstruktion som reagerar självmant, för att vid behov ventilera en byggnad eller skydda den mot solen.
Breathable architecture i Los Angeles, USA
Av DOSU Studio Architecture

Världens längsta hängbro. En 494 meter lång och 85 meter hög stålinnovation som bjuder på fantastiska naturscener och för både människor och platser närmare varandra.
Charles Kuonen Hängebrücke i Grabengufer-ravinen, Schweiz
Av Swissrope

Initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” har hittills även innefattat en utökad satsning på Stålbyggnadsdagens Arkitekturspår, partnerskap i Arkitekturgalan, tillgängliggörande av talespersoner, sponsring av studentaktiviteter och nya plattformen byggahallbart.se.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT