Foto: Polestar.

Jan 8, 2021

PLAY: Hur stort är koldioxidavtrycket för en elbil? 


Elbilstillverkaren Polestar manar till ökad transparens, se filmklippet.


Elbilar presenteras som mer miljövänliga än bilar med förbränningsmotorer. Men sanningen är betydligt mer komplex än så.

Elbilstillverkaren Polestar vill gå i spetsen för en uppmaning till transparens i hela bilbranschen. Att uppmuntra till spårbarhet i leveranskedjan och att öppet kommunicera om den verkliga miljöpåverkan en elbil har under sin livscykel, från tillverkning till slutstation, är viktigt, menar Polestar.

Se filmklippet här och läs mer om koldioxidavtryck för Polestar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT