Planfräsen M5F90 från Sandvik Coromant

Dec 12, 2018

Planfräsen från Sandvik Coromant ökar produktiviteten av fordonsdelar


Ett bättre sätt att bearbeta tunnväggiga aluminiumdetaljer

Nu lanserar Sandvik Coromant den patentsökta planfräsen M5F90 som har tagits fram för bearbetning av tunnväggiga fordonsdelar av aluminium utan gradbildning, repor eller urflisning. Den mångsidiga fräsen M5F90 har ett innovativt designkoncept som möjliggör grovbearbetning och finbearbetning i en passering, vilket ger kortare och effektivare bearbetningsstrategier.

M5F90 finns i diameterområde (25–80 mm, 0,98–3,15 tum) med lödda PCD-skär, som inte behöver justeras och som möjliggör höga matningshastigheter utan risk för vibrationer. Det innebär betydande potentiella tids- och kostnadsbesparingar för kunden. Dessutom undviker man repor, gradbildning och urflisning på den bearbetade detaljen tack vare kombinationen av skärvinklar, skärform, eggpreparering och hur skären är placerade i i fräskroppen.

Grovbearbetning och finbearbetning underlättas med ett och samma verktyg i samma passering, vilket reducerar lagerhållningskostnaderna. När det gäller grovbearbetning fungerar verktyget som en konventionell fräs, med alla grovbearbetande skäreggar på samma diameter och höjd. M5F90 har ett skärdjup på upp till 4 mm (0,157 tum). När det gäller finbearbetning består denna del av verktyget av skäreggar med radiella och axiella steg. Den typen av design säkerställer gradfri fräsning och ger en oöverträffad ytjämnhet på tunnväggiga aluminiumdetaljer, samtidigt som verktyget är tät-tandat för att undvika vibrationer under bearbetning.

”Flexibiliteten i att kunna grov- och finbearbeta gör det möjligt att bearbeta olika positioner på samma detalj med en och samma fräs”, förklarar Emmanuel David, Global Automotive Product Manager på Sandvik Coromant. ”Dessutom ger den unika designen och säkra funktionen hos M5F90 en överlägsen skärlivslängd i jämförelse med en konventionell hörnfräs. Verktyget är också miljövänligt tack vare den låga skärvätskeförbrukningen”, tillägger Philippe Andre Global Automotive Application Engineer.

Även om verktyget är speciellt framtaget för fräsning av tunnväggiga aluminiumdetaljer, såsom växellådskåpor och -hus, kan M5F90 även bearbeta andra fordonsdetaljer med stora ingrepp.

M5F90 kompletterar Sandvik Coromants sortiment med hörnfräsar för fordonsdelar av aluminium, som ett komplement till verktygslösningarna M5B90, M5C90, CoroMill® Century/590, M5Q90 och M5R90.

För mer information, gå in på www.sandvik.coromant.com/sv-se/industrysolutions/automotive/engine/pages/m5f90.aspx
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT