Foto: Svensk Verkstad.

Nov 20, 2020

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


Det visar nya siffror från SCB.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 4,4 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 86,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för tredje kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020, reviderats ned med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,4 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 82,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Källa: SCB.

scbLoading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16