OilBoss. Foto: QH System.

Apr 4, 2017

OilBoss® unik oljeavskiljare som håller skärvätskan fräsch längre


En ny typ av oljeavskiljare speciellt framtagen för att enkelt anslutas till CNC maskiner introduceras av QH-system AB.

Minimera maskinstillestånd
Att avskilja läckolja från kylvätska kan i vissa fall vara problematiskt och man får sällan det resultat man kräver. Följden blir kostsamma maskinstillestånd, kvalitets och hälsoproblem såsom hudirritation, oljedimma och bakterier som skapar måndagslukt.

Kontinuerlig cirkulation
Med OilBoss® minimeras den här typen av problem eftersom den kontinuerligt cirkulerar skärvätskan samtidigt som den avskiljer olja, syre tillförs och skärvätskan rekonditioneras kontinuerligt.

Enkelt montage
OilBoss® är enkel att montera direkt på maskinen utan ingrepp eller verktyg, fäst med magnet och i lämplig höjd för ergonomiskt handhavande, tömning etc. Inga maskiner eller behållare i gångar som kan förorsaka spill och hala golv.

Minimalt underhåll
Kompakt design, enkel att rengöra och kräver minimalt underhåll. Tillverkad i transparant plast gör det enkel att hålla koll på oljenivån och när den skall tömmas.

OilBoss® har många fördelar mot konventionella band, slang och skivskimmers;
Inga slangar, avstrykare, skivor, eller band som slits.
Eliminerar att behållare och oljeavskiljare placeras på verkstadsgolvet med spill som följd.
OilBoss® tar minimal plats eftersom den placeras på maskinen med magneter.
Oljan stannar i oljeavskiljaren tills den manuellt töms.
OilBoss® plockar upp svåra oljor som konventionella skimmers inte klarar.
OilBoss® unika Surface Sucker ™ som suger bort ytoljan är mycket kompakt och passar även mycket snäva sumpar.
Långa stilleståndstider
OilBoss® är en bra lösning på maskiner med långa stillestånd eftersom att den hela tiden cirkulerar vätskan och kontinuerligt avskiljer oljan, syresätter och förhindrar att skärvätskan blir dålig.

Maskiner som går kontinuerligt
Också i applikationer som går dygnet runt där oljan oftast inte får den tid som krävs för att den skall flyta på ytan är OilBoss® mycket effektiv.

Enkel att placera
Den är även särskilt lämplig för maskiner vars tank har en form eller placering som omöjliggör konventionella oljeskimmers.

Förläng livslängden 4 gånger
Att hålla kylvätska ren är absolut nödvändigt. Smutsig kylvätska generera oljedimma och den alltför välbekanta "ruttna ägg" lukten. Bakterier frodas och utgör en hälsorisk för operatörer. Med en OilBoss förlängs skärvätskans livslängd minst 4 gånger och verktygens slitage minimeras.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    65