LTU Jens_Hardell

Jens Hardell. Foto: Luleå tekniska universitet.

Nov 5, 2019

3D-printade varmformningsverktyg


Ett nytt projektet koordinerat från Luleå tekniska universitet med Uddeholm och Gestamp som stora partners.

Funktionaliserade additivtillverkade varmformningsverktyg (FAMTool), ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska utveckla nya funktionaliserade varmformningsverktyg, producerade med hjälp av additiv tillverkning.

Utvecklingen inom additiv tillverkning har öppnat upp många nya möjligheter att producera komponenter med egenskaper som är svåra, eller omöjliga, att erhålla med konventionella tillverkningsmetoder. Genom att dra nytta av möjligheterna med additiv tillverkning av varmformningsverktyg kan nya verktygskoncept förverkligas.

Projektet har som mål att utveckla additivt tillverkade varmformningsverktyg med så kallade funktionaliserade ytor, det vill säga ytor som har andra egenskaper gällande kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper med mera, jämfört med grundmaterialet i verktyget (verktygsstålet).

FAMTools parter täcker in en hel värdekedja från råmaterial, via verktygstillverkning, till slutanvändare/processägare som kompletteras med akademisk forskning.

– Projektet kommer att bidra till att utveckla industriella tillämpningar för additiv tillverkning av varmformningsverktyg. Jag ser också framför mig en viktig kunskapsöverföring till intressenter inom industrin gällande utformning och optimering av varmformningsverktyg tillverkade genom additiv tillverkning med optimerade mekaniska och tribologiska egenskaper samt metodik för ytpreparering och modifiering av verktygsmaterial. Jag ser fram emot ett nära samarbete med två stora partners (Uddeholm och Gestamp) och genom detta kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom det mycket spännande och expansiva området additiv tillverkning, säger Jens Hardell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och projektledare för FAMTool.

FAMTool har en total budget på 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om FAMTool på www.metalliskamaterial.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT