XC90 Ambulance. Foto: Nilsson Special Vehicles.

May 6, 2021

Specialbilstillverkaren landar ambulansupphandling


Men första kvartalet har varit fortsatt utmanande och bolaget redovisar förlust.

Det har varit fortsatta utmaningar för Nilsson Special Vehicles under första kvartalet. Det framgår av rapporten som presenterades på torsdagmorgonen. På onsdageftermiddagen kom dock glädjande nyheter att en ny upphandling gått i lås.

Bolaget har tilldelats ramavtal som en av två leverantörer för ambulanser till Region Norrbotten. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på ett år med option på 1+1 år, vilket uppskattas omfatta totalt 20 personbilsambulanser till ett totalt värde av 35 milj SEK. För Nilsson beräknas denna tilldelning vara värd cirka 17-18 milj SEK under en treårsperiod. Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.

CEO Fredrik Nilsson kommenterar:

-Vi är glada och stolta att återigen tilldelas avtal med en av våra trogna kunder och tackar Region Norrbotten för att välja Nilsson som en av två leverantörer. Nilssonambulansen är byggd Av Människor För Människor, baserad på Volvo XC90 och konstruerad för säkra och hållbara akutförflyttningar, kommenterar CEO Fredrik Nilsson.

Minskad omsättning men ökad orderingång

Omsättningen för kvartal ett 2021 minskad till 39 miljoner kronor jämfört med 52 miljoner för kvartal ett 2020. Detta förklaras delvis med förskjuten volym relaterat till lång ledtid på erforderliga certifieringsdokument på grund av Covid-19, vilket inneburit utebliven fakturering. Som rapporterats tidigare har bolaget även haft en betydligt lägre volym till den engelska och norska marknaden, vilket också hämmat omsättningen.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 774 (99) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -3 596 (-2 101) KSEK. Orderingången ökade dock till 36 (28) bilar och den utgående orderstocken vid periodens slut uppgick till 72 (81) bilar.

-På våra två viktigaste marknadssegment, ambulanser till Sverige och begravningsbilar, exklusive England, har orderingången följt bolagets plan. En viss förskjutning har konstaterats på övriga segment, men det rör volymer som vi inte anser vara förlorade. Dessa typer av bilar har korta ledtider i produktionen, så leveransförskjutningarna kommer snabbt kunna jobbas ikapp. Sammantaget kan jag konstatera att orderstocken motsvarar vår produktionskapacitet under sex månader, kommenterar bolagets vd Fredrik Nilsson.

Det redan initierade samarbetet med den finska påbyggaren J5L har intensifierats och ett samarbetsavtal har i dagarna tecknats, varmed bolagen bland annat ges möjlighet att sälja varandras produkter. Detta gör att Nilsson Special Vehicles kan erbjuda en komplett produktportfölj som omfattar allt från personbilsambulans till ambulanser i MB Sprinter storlek, och även ledningsfordon baserade på till exempel MB Vito, skriver specialbilstillverkaren i rapporten.

Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117