Weland, Mattias Andersson.

Nov 6, 2020

När smittan sprider sig… drabbas industrin


Här är röster direkt från Sveriges tillverkningsindustri.

Somliga drabbas hårt, en del till och med av döden, andra bara lätt. Några märker det knappt alls.

Så beskrivs Covid-19. Så olika slår sjukdomen mot människor. Och precis så olika slår pandemin också mot företagen. Somliga har det mycket tufft, andra märker det knappt alls. Och för första gången på många, många år blir det ingen Elmia Subcontraktor för våra underleverantörer.

Hela samhället stängs ner
En tid trodde vi att hela samhället skulle stängas ner. Och gjorde det nästan. Men Sverige valde en medelväg. Ändå har många företag haft ett synnerligen tufft 2020.
Restriktioner och rekommendationer om hur vi ska bete oss för att bromsa smittspridningen har avlöst varandra, skärpts och lättats om vartannat. Och företagen har försökt att i möjligaste mån följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på eget initiativ infört egna restriktioner för att kunna fortsätta driva företagen genom krisen.

Permitteringar
Man kan förenklat beskriva Weland AB som att det är ett bolag som står på två verksamhetsben. Det ena benet står i bygg- och industribranschen och det andra benet underleverantörsbranschen, säger Mattias Andersson. För vår verksamhet som underleverantör så blev vi, som så många andra, drabbade under en period i våras.

– Nedgången dröjde lite men när den väl kom så kom den snabbt. Viktigare idag förstås att vi sedan strax efter semestern upplever att vi är fullt återhämtade och att vi nu ser mycket ljust på hösten och vintern.

– Det har varit stora omställningar i samhället men det är ändå tråkigt att vi inte kan åka på Subcontractor i år. Vi ämnade satsa lika stort på årets mässa som den vi gjorde förra året och året dessförinnan. Förra året vann dessutom vår monter pris för ”Innovator of the Year”. Något vi mycket stolta över och något vi tänkte upprepa i år. Och skulle vi inte nå det målet så fanns ju även andra kategorier vi kunde ta sikte på. Kundmötena på underleverantörsmässan har vi alltid tyckt varit viktiga. Rotage har också tvingats till permitteringar under en period.


Bo Hansson. 

– Vi drabbades väldigt hårt under mars-april med kulmen i maj efter en fantastisk start på året, säger vice vd Bo Hansson. Då gick vi ner drygt 40 procent med lika mycket permitteringar. Nu är vi tillbaka på samma nivå som före Corona, permitteringarna avbröts sista juni på kollektivsidan och tjänstemannasidan sista augusti. Nu är vi tillbaka på samma nivå som före pandemin och vi har till och med hyrt in folk för att klara våra åtaganden.

– Det blir också en paus i år när det gäller kundkontakter på Elmia, säger Bo Hansson. Vi kommer inte att delta på den digitala matchmakingen heller. Vi hade räknat med att gå ut på bredare front med kundbesök till hösten efter en kontaktfattig vår, men nu blir det inte riktigt så.


Andreas Khysing.

Andreas Khysing och Krylbo Verkstäder har drabbats hårt av pandemin.

– Under försommaren och sommaren var det i princip business as usual, men på eftersommaren och hösten blev många av de projekt vi räknat på flyttats till nästa år, i synnerhet inom stålverk och gruva.
– Vi märker också en betydligt ökad konkurrens från utländska aktörer. Det beror säkert på nedstängningar i hemländerna och de har inte så mycket att räkna på. Därför vänder de sig till Sverige och våra öppna gränser.

– Därför har vi tvingats att inte bara permittera på maskinsidan utan också säga upp ett par personer.
– Det är en väldigt konstig tid vi lever i just nu. Samtidigt som vi måste vara försiktiga kan vi inte stänga ner helt och hållet. Hjulen måste snurra.
– Men, säger Andreas, även om Elmia Subcontrator skulle genomföras under rådande omständigheter skulle vi inte delta i år.

Mot strömmen
– Visst har vi drabbats i viss mån av pandemin genom omvärldens nedstängningar, men många av våra kundsegment har klarat sig bra så vi har inte behövt vidta några åtgärder som permitteringar, säger Fredrik GordonSvarvmekano. Tvärtom har vi anställt folk under den här perioden.
– Det som drabbats oss mest är att det tar mycket längre tid att få kontakt med rätt människor, eftersom många permitterats. Det förlänger alla aktiviteter. Och många har fortsatt restriktioner så den situationen har vi kvar. Istället för fysiska möten har företaget haft digitala möten.

– Det fungerar bra och är tidseffektivt och jag tror att det är något vi kommer att fortsätta med även efter pandemin. Men vi är människor och behöver mötas fysiskt. Det ändå det bästa sättet att mötas på.
– Elmia Subcontractor är till exempel en viktig kontaktyta för oss, där vi har träffat en hel del nya kunder, så den inställda mässan innebär förstås ett avbrott. Vi får söka nya kanaler, helt enkelt.

Silver & Stål besöker också Subcontractor varje år, på samma plats i B-hallen.

– Det är tråkigt att mässan inte blir av men vi ska lägga det krutet på att ta kontakt med våra befintliga kunder ändå, säger Niklas Schön.
Företaget har liksom Svarvmekano tagit in personal istället för att permittera under den här perioden.

– Den stora biten är återhållna kundbesök. Vi har också själva besöksförbud som vi förlängt till årsskiftet och vidtog i ett tidigt skede väldigt kraftfulla åtgärder. Handsprit finns på strategiska platser med rutiner med ovillkorligt spritande när man kommer upp genom fabriken, vi har flyttat isär fikaplatser och har nolltolerans mot förkylning bland annat.

– Vi har alltså väldigt stor respekt för pandemin, säger Schön.

En ny faktor
Pandemin har ställt mycket i nytt ljus. Bland annat har det fått effekten att stora företag i större utsträckning lägger ut jobb i Sverige eller närmare Sverige. De har insett sin sårbarhet som det innebär att handla långt borta.

– När pandemin bröt ut var osäkerheten stor och vi la av strategiska skäl ut jobb närmare oss än vi normalt brukar göra, säger Lars Granath, inköpare på Thule Sweden.
– Det här är ju en dimension som inte fanns med i riskbedömningen tidigare, men nu har det blivit en naturlig del i riskbedömningen. Det är en ny faktor som kommit med i spelet och det måste vi alltid tänka på i fortsättningen.

Granath har besökt Elmia Subcontractor under 15 år, men i år blir det alltså inte.
– Istället för Elmia Subcontractor får man använda andra kanaler. Det läggs ut mer på nätet till exempel. Men i ärlighetens namn har mina besök i Jönköping inte genererat några jätteaffärer under åren.
Företaget tacklar pandemin bland annat med mycket hemjobb.

– Vi har ett rullande schema och jobbar i snitt 2-3 dagar i veckan hemma. Däremot har vi inga besöksförbud, men restriktioner.


Niklas Schön.

Digitala möten
Michael Lindahl på Ericsson konstaterar att pandemin egentligen inte påverkat företaget särskilt mycket när det gäller att tänka regional tillverkning.

– Av den enkla anledningen att vi redan gör det. Av andra skäl. Bland annat av kostnadskäl där tullhanteringen kostar mycket idag och med det som händer runtom i världen, bygger vi upp fabriker på närmare håll. Därför har coronan inte haft särskild påverkan i det avseendet.

– Däremot har andra saker skett på grund av coronan. Hur vi jobbar idag och som förmodligen kommer att påverka oss även framåt. Jag tänker bland annat på hur vi möts och kommunicerar. Vi använder digitala hjälpmedel på ett helt annat sätt och det tror jag vi kommer att fortsätta med efter pandemin. Vi kan inte längrev åka mellan oss hur som helst. Både för- och nackdelar. För oss i kommunikationsbranschen är det förstås bra...


Fredrik Gordon

Värre blir det inte

Tolerans AB tillhör de hårt drabbade och inköpare Mile Zizak konstaterar inte bara att personalen är nere på 40 procent och att det exporterande företagets orderström sinat.

– Nu har vi inga problem med leveranserna eftersom vi inte har några ordrar, säger han uppgivet.
Företaget har permitterat sedan april och året ut.

– Om vi klarar oss dit, säger han. Vi är väldigt hårt drabbade och stoppade i många länder, så vi har en väldigt dålig situation. Värre kan det inte bli.

Svenska företag har alltså drabbats väldigt olika av den rådande pandemin.

Intervjun gjordes under oktober månad 2020. 

Mikael Harrison, Svensk Verkstad Media.
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  81

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  17