Foto: Munters.

May 6, 2021

Munters vässar erbjudandet inom FoodTech


Vill skapa ett unikt uppkopplat erbjudande för livsmedelsproduktion.


Munters är på en resa att leverera på den strategi som lanserades i början av 2020. Som en del av denna har affärsområde FoodTech genomfört en strategisk översyn med syfte att stärka både det digitala området och klimatkontrollerbjudandet.Implementeringen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2021. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

I början av 2020 lanserade Munters en ny strategi. Därefter har en strategisk översyn av de två affärsområdena genomförts. Som en konsekvens tillkännagavs i juli 2020 åtgärder för att vässa kunderbjudandet och optimera marknadsnärvaron, främst relaterat till affärsområdet AirTech. Efter slutförandet av den strategiska översynen av affärsområdet FoodTech, kommer åtgärder relaterade till implementering av FoodTech strategin att påbörjas under andra kvartalet 2021.

FoodTech har definierat en tydlig riktning för framtiden både inom det digitala området och inom klimatkontroll. Den övergripande inriktningen är att fokusera på att skapa ett unikt uppkopplat erbjudande för hela värdekedjan kopplad till livsmedelsproduktion. Inom digitala lösningar strävar man efter att accelerera tillväxten inom IoT- och SaaS-lösningar genom att utnyttja den redan starka marknadsposition som FoodTech har idag och ytterligare stärka förmågan inom mjukvaruutveckling. Inom klimatkontroll kommer fokus på värdebaserad försäljning att öka och produkterbjudandet kommer att stärkas genom fortsatt innovation, produktrationaliseringar och effektivitetsförbättringar. Alla åtgärder förväntas genomföras inom de kommande 18 månaderna.

Investeringskostnaderna beräknas uppgå till cirka MSEK 140, varav cirka MSEK 110 beräknas ha en kassaflödeseffekt. Utöver detta så kommer investeringar i anläggningstillgångar att uppgå till uppskattningsvis MSEK 20. Den positiva effekten på justerad EBITA för helåret 2023 beräknas uppgå till cirka MSEK 70.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117