Foto: Saab.

Jan 28, 2021

MSB lägger beställning hos Saab


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beställer fler vattenbombningsplan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utlöst en option i kontraktet med Saab gällande brandbekämpningsflygförmåga i Sverige. Saab kommer att tillhandahålla ytterligare två mindre skopande flygplan med tillhörande besättning.

Beställningen från mars 2020 omfattar förmåga att bekämpa bränder med två skopande flygplan årsvis, från 1 april till 30 september, till och med 2023. Nu har MSB utlöst optionen i kontraktet med ytterligare två flygplan från och med skogsbrandsäsongen 2021. Detta är en resurs som ska finnas till förfogande både för Sverige och för EU.

Saab har under det senaste året byggt upp förmågan i form av brandbekämpningsflygplan av typen Air Tractor AT-802 F, pilot- och teknikerkompetens samt specifika tillstånd för verksamheten. Under sommaren valde MSB att sätta in Saabs mindre skopande flygplan och piloter vid totalt fem olika skogsbränder. 

-Vi är stolta över att vara en del av svenskt totalförsvar och vi ser fram emot att utöka vår brandbekämpningsförmåga med ytterligare två flygplan och flera piloter. Det är viktigt med snabba nationella insatser vid exempelvis skogsbränder, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Flygplanstypen AT-802 F är ett vattenbombningsflygplan som kan släppa mellan 35 000 och 50 000 liter vatten per timme vid exempelvis en skogsbrand.

Brandbekämpningsflygen är baserade i Nyköping där Saab redan har sin flygverksamhet för bland annat målflyg samt support av svenska Kustbevakningens flygplan. Från Nyköping kan flygplanen nå Köpenhamn eller östra Finland inom två timmar och Luleå inom tre timmar. Vid behov kan förmågan baseras på annan ort med en framskjuten tekniker- och underhållsresurs. Snabba insatser vid skogsbränder, exempelvis släckning från luften, kan många gånger vara avgörande för att bränderna inte ska växa sig för stora och okontrollerbara.

MSB  • Mar 9, 2021

    Pampigt lager i nya fabriken i Kalmar

    Nyheter Maskintillverkaren startade sin verksamhet 1934 och är idag världsledande. Nu står 20.000 nya kvadratmeter färdiga, med en smidig artikelhantering.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT