May 3, 2021

Marknadens minsta borrhuvud finns nu i ännu fler utföranden


ISCAR sumocham.

HCP-IQ Självcentrerande borrhuvud – nu även i storlek ända ner till 4.0mm!

HCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1 mm. Dessa borrhuvuden med självcentrerande geometri (patenterat) bör betraktas som förstahandsval för bearbetning i både ISO P- och ISO K-material.

HCP-IQ passar i alla standard SUMOCHAM borrkroppar

FCP Plana SUMOCHAM borrhuvuden - nu även ner till 4.0mm!

FCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1 mm. Håltagning med FCP ger en närapå plan botten vilket är viktigt i många typer av applikationer. Rekommenderas även för planförsänkning.

FCP passar i alla standard SUMOCHAM borkroppar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117