tidvattenturbin

Foto: Orbital.

May 3, 2021

Made by SKF när världens mest kraftfulla tidvattenturbin tas i drift


Att nyttja tidvattnets kraft är ytterligare ett alternativ i racet mot fossilfria bränslen.

Förutom sol och vind, är även månens gravitationskraft en naturkraft att använda som alternativ framtida källa till energi.

I flera år har experiment med tidvatten utförts vid Europeiska marina energicentret (EMEC) utanför Orkneyöarna, Europas ledande testplats för tidvatten och vågenergiprojekt och där strömmarna är särskilt starka under ebb och flod.

Skotska Orbital Marine Power, utvecklare av världens ledande flytande tidvattenturbinteknik, har nu lanserat sin första kommersiella 2MW-enhet, Orbital O2. Snart kommer den att lanseras vid EMEC, där den kommer att bli världens mest kraftfulla operativa tidvattenturbin.

Cirka 15 meter under O2:s 72 meter långa överbyggnad finns två helt integrerade drivlinor från SKF på två vingliknande ben. Här svänger de två dubbelbladiga rotorerna driven av havsströmmen. Rotorerna är de största någonsin på en enda produktionsplattform och har var och en diameter på 20 meter. Elen som genereras i generatorerna förs via en undervattenskabel, och matas direkt in i nätet, lagras eller bearbetas till "grön vätgas".

SKF levererar drivsystemet
SKF har levererat den kompletta, helt integrerade drivsystemet som en "Plug & Play-modul". 2MW-enheten som används i det skotska Orbital-projektet, kompletterar elproduktionen från sol- och vindkraft. Fördelen med att använda tidvattenkraft är att den är tillförlitligt, el-flödet är förutsägbart och energitätheten är mycket hög.

I framdrivningssystemet för Orbital O2 finns SKF:s kärnkompetens inte bara i huvudlagren och i svänglagren för rotorbladen, utan också i huvudaxlarnas havsvattentätningar mellan rotornavet och gondolhuset. SKF tillhandahåller dessutom tillståndsövervakning för hela systemet.

Havsenergi har en enorm potential
Experter ser havsbaserade kraftverk, som genererar energi från våg- eller tidvattenkraft, som en viktig pelare i övergången till förnybar energi. I sin nuvarande offshorestrategi siktar EU-kommissionen på 40 gigawatt havsenergi fram till 2050, som genereras i våg- eller tidvattenkraftverk, flytande solcellssystem och genom att använda alger för att producera biobränslen.  O2-projektet har också fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 inom ramen för FloTEC-projektet samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg North West Europe-programmet inom ramen för ITEG-projektet.

Om Orbital Marine Power Ltd.
Orbital Marine Power Ltd är ett innovativt skotskt ingenjörsföretag med fokus på utveckling av en tidvattenenergiturbinteknik som kan producera en dramatisk minskning av energikostnaderna från tidvattenströmmar. Orbital-tekniken har varit under kontinuerlig teknisk utveckling, inklusive rigorös testning av skalade system i både tankförhållanden och öppna havsmiljöer sedan företaget grundades 2002. Företaget har för närvarande 32 anställda med kontor i Orkney och Edinburgh.

SKFLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117