Foto: LKAB.

Jun 7, 2017

LKAB väljer ABB igen


LKABs underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen. Nu får ABB i uppdrag att modernisera ytterligare fem gruvhissar i Kiruna.

Moderniserade gruvhissar säkerställer produktion med hög effektivitet i ytterligare 20 år 

  • ABB ska uppgradera fem gruvhissar och tillhörande utrustning vid LKAB:s järnmalmsgruva
  • Ordern är nästa steg i det stora gruvhissprojektet efter att B1 byggts och B3 moderniserats
  • Projektet ingår i LKAB:s långsiktiga investering för att öka driftsäkerheten, produktivitet och säkerhet

Moderniserade gruvhissar säkerställer produktion med hög effektivitet i ytterligare 20 år.

Ordern inkluderar mekanisk, elektrisk och automationsutrustning för gruvhissarna B2, B4, B5, B6 och B8.

LKAB:s underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen. Säker och resurseffektiv produktion med välutvecklade produktionsmetoder och processer är avgörande för lönsamheten. LKAB moderniserar sin centrala gruvhissanläggning (CA), som består av åtta gruvhissar (B1 - B8) i CA och fem gruvhissar på etagenivån. ABB har sedan tidigare fått order på att leverera en ny gruvhiss för B1 och modernisering av B3 gruvhiss. ABB har under åren levererat utrustning till alla 13 gruvhissar.

Huvudartären för LKAB:s produktionsflöde, CA-anläggningen transporterar malmen från delnivån (898 m) upp till marknivå.

ABB:s leverans omfattar mekanisk utrustning för gruvhissanläggningarna och schakt-, el- och styrutrustning, konstruktion, elinstallation, installationsövervakning, byggledning samt idrifttagning.

Gruvhissar är bland de viktigaste delarna i en underjordsgruva och måste ha högsta tillförlitlighet och säkerhet, eftersom eventuella fel kan få katastrofala följder.

"Vi är stolta över att återigen bli vald av LKAB, den ledande järnmalmleverantören i Europa, för de här viktiga projekten", säger Oswald Deuchar, chef för ABB:s globala verksamhet för underjordsgruvor. "Den långa historian av samarbete mellan ABB och LKAB, samt ABB: s decennier av djup kunskap och erfarenhet inom gruvhissteknik, var viktiga faktorer för att få ordern."

ABB har en lång tradition av samarbete med LKAB som går tillbaka mer än 60 år. ABB levererade den första gruvhissen till LKAB 1948. Till Kirunagruvan har ABB levererat samtliga 13 gruvhissar, fem på etagenivån och åtta i den centrala anläggningen.

Moderniseringsprojektet är planerat att starta 2018 och fortsätta till 2024.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117