Green Cargo

Foto: Green Cargo.

Oct 24, 2019

Konjunkturavmattning minskar transportvolymen för Green Cargo


Med en stark bas i svensk industri ger konjunkturförändringar direkt genomslag i godstågsverksamheten.

En begynnande konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt resultat tredje kvartalet. Det skriver transportföretaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet uppgick till –27 (–54) MSEK. För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till –60 (–126) MSEK inklusive miljökompensation om 91 (0) MSEK. Nettoomsättningen har hittills i år minskat med två procent och uppgick till 3 084 (3 154) MSEK. Koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet uppgick till 984 MSEK (1 006) och rörelseresultatet uppgick till –27 MSEK (–54).

Det ekonomiska läget i omvärlden har börjat synas i lägre transportvolymer på järnvägen. Med stark bas i svensk industri ger konjunkturförändringar direkt genomslag i verksamheten. Ackumulerat ligger volymerna sex procent lägre jämfört med samma period förra året.

Konjunkturavmattningen skapar ytterligare utmaningar i arbetet att skapa en lönsam verksamhet. Pågående transformation visar positiva effekter även om kostnader för externt stöd fortfarande är höga. Green Cargos prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet – de förstnämnda är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och vi ser redan en positiv trend för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet. Även lönsamhetsförbättrande aktiviteter har börjat ge resultat, skriver bolaget.

I regeringens godstransportstrategi finns en mycket tydlig politisk förståelse och vilja att öka andelen godstransporter på järnväg och med sjöfart. Under kvartalet presenterade Trafikverket ett av sina regeringsuppdrag kopplade till strategin. Vi välkomnar många av de åtgärder som Trafikverket presenterade och hoppas att de skyndsamt kan realiseras för att stärka både järnvägens och Sveriges konkurrenskraft, skriver Green Cargo i delårsrapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16