Feb 12, 2016

Kemppis nya vd: "Svetsning har inte den status den borde ha"


Norrmannen som leder ett finskt företag i Sverige må vara helt färsk som vd för Kemppi Sverige, men i företaget är Erik Fusdahl sedan länge en känd profil.

Erik Fusdahl, vd för Kemppi Sverige sedan den 1 juni 2015.

– Jag har varit i Kemppi i femton år, berättar norrmannen, som efterträder Göran Mönefors som vd för Kemppi Sverige.

Därmed blir han inte bara ledare för det svenska bolaget utan basar dessutom över verksamheterna i Norge och Danmark.

Det är en erfaren vd som fått ansvaret för Kemppi Sverige AB efter Göran Mönefors, som slutade på företaget tidigare i år.

Erik Fusdahl kom till Kemppi 2000, då han anställdes som marknadschef i Norge. Bara två år senare ansvarade han för hela verksamheten i Kemppi Norge AS som etablerades i grannlandet redan 1982.

– 2008 fick jag också ansvaret för Danmark och blev vd för Kemppi Danmark A/S.

Idag sitter Fusdahl alltså på tre vd-stolar med helikoptersyn på hela Skandinavien. Under åren har han inte bara lärt sig den skandinaviska marknaden, utan också en hel del om svetsning.

– Innan jag kom till Kemppi hade jag över huvud taget ingen erfarenhet av svetsning, säger han.
– Jag har jobbat med mycket, bland annat med containerproduktion. Men också med ekonomi, räkenskap och försäljning.
– Men jag ville arbeta med något rejält – och därför sökte jag mig tillbaka industrin. Jag gillar det handfasta och det praktiska.

Skillnader – och likheter
Industrin i Sverige skiljer sig ganska mycket från den i Norge.

– I Norge är ju off shore-industrin stor och det handlar i det här sammanhanget ofta om stora och tunga svetskonstruktioner.
– Industrin i Sverige är betydligt bredare. Här finns bilindustri, processindustri, livsmedel och en bred verkstadsindustri.
– Automation är betydligt större i Sverige än i Norge också.
– Företagskulturen är dock ganska lika i både Sverige, Norge och Danmark medan marknaderna och branscherna skiljer sig åt en del.

Marknaderna i Danmark och Norge har Erik Fusdahl vid det här laget bra koll på efter åren som vd i de båda bolagen.

– Jag har naturligtvis jobbat mot företag i Sverige, och har haft ett bra samarbete med Göran Mönefors under åren. Det är ju viktigt att orientera sig i andra länder.
– Men jag har fortfarande mycket att se och lära mig om den svenska marknaden. Därför åker jag runt en hel del tillsammans med säljarna bland svenska företag.
– Genom att besöka slutkunder får jag en bra bild av hur näringslivet fungerar i Sverige.

Erik Fusdahl rör en del på sig i jobbet. Sitter man som vd i bolag placerade i tre olika länder sitter man aldrig riktigt stilla någonstans.

– Jag bor på vägarna, säger han. Och i luften då och då. Det blir mycket resande. Men meningen är att jag ska tillbringa omkring 40 procent av min tid i Sverige.

Satsar i Sverige
För Sveriges del är en målsättning att stärka säljorganisationen.

– Vi ska fortsätta öka försäljningen i Sverige och det ska vi bland annat göra genom att förstärka säljkåren med åtminstone en ny säljare.
– Vi har många nya produkter, inte minst våra system för ledning och dokumentation. Dessutom flera nyheter inom mekanisering och automation.
– Vi satsar för närvarande väldigt mycket på automation och alla våra produktnyheter måste naturligtvis ha en stark säljorganisation.

Den svenska organisationen är störst med sina tolv personer.

– I Norge är vi tio och i Danmark sex.
– Norges bolag var tidigare störst tack vare oljan, men numera är Sverige större. Här är också marknaden och omsättningen större.

Delegera ansvar
Med ett arbetsfält som sträcker sig över tre länder, måste man som ledare ha förmågan att delegera ansvar. Har Erik Fusdahl den förmågan?

– Har jag folk jag litar på delegerar jag gärna, säger han. Jag tror att jag kan vara lite för försiktig ibland.
– Men jag stöttar mina medarbetare så mycket jag kan, för att sedan kunna delegera alltmer ansvar. Men jag delegerar inte om jag inte känner att jag kan lita på personen fullt ut. Det är viktigt att kunna känna den tryggheten.
– Men sånt växer ju fram. Personalen i Norge känner jag ju väldigt väl efter alla år så där fungerar det väldigt bra. I Danmark har jag också en operativ chef som tar ansvaret när jag inte är där.
– Den funktionen har vi i Sverige också och det är sant att i en organisation där jag ofta befinner mig någon annanstans, måste det fungera med delegerat ansvar.

Vikten av svetsning
Erik Fusdahl vill synliggöra svetsning som en viktig process ute hos företagen. Han menar att svetsningen inte har den status hos ledningarna som den borde ha.

– Jag ser att svetsavdelningarna gör ett bra jobb, jag ser att svetsarna är väldigt duktiga, men svetsning talas det lite om i organisationernas ledning. Det kommer aldrig riktigt fram hur viktig svetsningen faktiskt är för slutprodukten.
– Svetsning måste betraktas som den huvudprocess den är.
– Men jag tror att den blir alltmer synlig, i takt med att vi tar fram mjukvara som gör att vi på ett helt nytt sätt kan dokumentera och se svetsprocessen. Det gör också att processerna kan effektiviseras, göras bättre och kan leda till besparingar. Svetsutrustningarna blir dessutom effektivare och energisnålare och svetsning blir en alltmer kostnadseffektiv process.

Kemppi satsar för närvarande mycket på automatisering och mekanisering.

– Det är ett stort område som blir allt större. I synnerhet är Sverige ett föregångsland när det gäller automation och det är en mycket spännande utveckling.
– För oss gäller det att kombinera robotteknologin med svetskompetens, för att skapa de bästa systemen och applikationerna.
– Robottillverkarna kan robotar, vi kan svetsning. Det handlar om att gemensamt skapa de bästa systemen.

Erik Fusdahl har tagit sitt svenska vd-jobb på allvar och han är entusiastisk inför uppgiften att leda den skandinaviska organisationen med samarbete och utveckling i fokus.

Läs hela bildreportaget i Svensk Verkstad nummer 6.


Foto: Kemppi

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT