Kabe i Tenhult. Foto: Kabe.

Oct 31, 2019

Minskat resultat för Kabe


Produktionsanpassningar mot en vikande marknad har genomförts.

Nettoomsättningen för husvagnstillverkaren Kabe uppgick för årets första nio månader till 1 911 Mkr (2 050), en minskning med 7%. Rörelseresultatet minskade till 134 Mkr (157), en minskning med 15% och resultatet efter skatt landade på 111 Mkr (125)

Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande och minskat med ca 16 %, skriver bolaget i delårsrapporten. 

Under perioden har justeringar av både produktion och beställningsvolymer gjorts för att anpassa verksamheten till en lägre total marknadsvolym. Kostnader för anpassningarna har belastat periodens resultat. Det bonus malus system som infördes i Sverige 1 juli 2018 och därefter WLTP den 1 september 2019, som innebär en höjd skatt på nya husbilar under de första tre åren, har haft stor påverkan på husbilsförsäljningen. Den vikande husbilsmarknaden har inneburit höjda lagervolymer hos återförsäljarna och påverkar KABE och Adrias orderingång av husvagnar och husbilar inför kommande säsong
  • Mar 9, 2021

    Pampigt lager i nya fabriken i Kalmar

    Nyheter Maskintillverkaren startade sin verksamhet 1934 och är idag världsledande. Nu står 20.000 nya kvadratmeter färdiga, med en smidig artikelhantering.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT