KABE Group.

Feb 21, 2021

KABE Group köper engelskt


Vd är mycket glad att förvärvet nu är genomfört.

KABE Group AB har sedan juli 2018 ägt 21,5% av aktierna i Coachman Group LTD (”Coachman”). Den 19 februari 2021 har KABE tecknat avtal och slutfört förvärvet av samtliga återstående aktier i Coachman.
Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i premiumsegmentet i England.

Verksamheten bedrivs sedan 30 år i egna lokaler i Hull, England. Företaget har c:a 200 anställda. Omsättningen uppgick under det senaste räkenskapsåret till drygt 30 MGBP (c:a 350 MSEK), med en rörelsemarginal på c:a 6 %. Coachman har en stark balansräkning med en god soliditet och likviditet.

Förvärvet skapar möjligheter för synergieffekter och möjliggör djupare samarbeten vad gäller försäljning, produktutveckling och inköp, samt utbyte av produktionsteknik. Genom förvärvet förstärker KABE sin position i premiumsegmentet och blir en starkare internationell koncern. Nuvarande ledning för Coachman kommer fortsatt leda företaget.

”Vi är mycket glada över att ha kunnat genomföra förvärvet av Coachman som är ett mycket välskött företag som successivt ökar sin marknadsandel på den engelska marknaden. Coachman passar väl in i Kabekoncernen och i vår strategiska inriktning” säger Alf Ekström koncernchef KABE Group. 

Köpeskillingen för de återstående 78,5% av aktierna i Coachman uppgår till 15,71 MGBP.13,46 MGBP erläggs kontant vid tillträdet. De resterande 2,25 MGBP regleras om två år. På kassa- och skuldfri basis uppgår köpeskillingen därav till 12,21 MGBP. Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens resultat per aktie om 3-4 SEK. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT