Apr 21, 2021

Iscar Threading Handbook


Ny användarhandbok för såväl gängsvarvning som gängfräsning.

ISCARs mål är att tillverka varje gänga snabbt och exakt, öka produktiviteten och därmed minska kostnaden per gänga samt minska antalet defekta artiklar. Även om gängverktyget i sig självt inte utgör den största tillverkningskostnaden, kan det göra stor skillnad på totala tillverkningskostnaden.

ISCAR har nu släppt en användarhandbok för gängning som ett led i att öka förståelsen för gängning och för hur du på bästa sätt väljer rätt verktyg som gör gängprocessen både snabb och stabil.

Användarhandboken är uppdelad i fyra kapitel:

·        Kapitel 1 behandlar allmänna formuleringar, så som parametrar och gängklasser, standarder, tillämpningsområden, noggrannhet och olika tillverkningsmöjligheter. Den innehåller dessutom en översikt av ISCAR’s utbud av gängverktyg.

·        Kapitel 2 och 3 fokuserar på att tillverka gängor i svarv alternativt genom gängfräsning. Här hittar du också vägledning för att välja rätt produkt för respektive applikation samt förklararingar hur du väljer och använder rätt verktyg.

·        Kapitel 4 är en översikt över ISCAR’s olika hårdmetallsorter med rekommendationer för vilka sorter du ska välja till vilka material, kopplat till VDI 3323 standarden.

Handboken finns att ladda ner på www.iscar.se under rubriken ”Publikationer”. Vill du hellre ha den i tryckt format är det bara att du hör av dig på tel 018-66 90 60 eller via mejl på info@iscar.se.

 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT