Dec 1, 2020

Inköpschefsindex: Industrin växlar upp


"Mer expansiva produktionsplaner trots ökad smittspridning och hårdare restriktioner"


PMI-total steg till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4), enligt Silf och Swedbanks inköpschefsindex. Produktionsplanerna i november var mer expansiva än i oktober och indexet ökade till 64,8, vilket är den högsta nivån på två år.

-Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Istället fortsätter orderingången till svensk industri att öka, inte minst från exportmarknaden.

Källa: Silf och Swedbank.

Tre av fem delindex är över 60-nivån för andra månaden i rad och antyder om en bred uppgång. Delindex för sysselsättning, leveranstider och orderingång bidrog sammantaget med 1,4 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för produktion och lager drog ned med 0,7 indexenheter.

Delindex för orderingång steg för sjunde månaden i rad och noterades till 64,7. Det är en uppgång med 1,5 indexenheter jämfört med oktober och gav ett positivt bidrag till PMI-total med 0,4 indexenheter. Indexet är på den högsta nivån sedan hösten 2017 och innebär att orderingången i industrin ökar på bred front. Det är framför allt exportmarknaden som driver uppgången som i november noterades till 61,5, vilket är den högsta indexnivån sedan mars 2017 även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet.

Orderingången från hemmamarknaden tappade fart i november men indexet är alltjämt kvar i tillväxtzonen (54,3).

Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg i november till 56,9 från 55,5 i oktober.

-Det innebär att pristrycket från producentledet ökar igen efter långvarig period med sjunkande priser. Detta är ännu en pusselbit som visar att svensk industri går på allt högre varv, säger Jörgen Kennemar.

Läs Inköpschefindex november 2020 - hela rapporten

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för november gjordes mellan 10–26 november.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT