Foto: Inission.

Feb 19, 2019

Inission flyttar Pajala-verksamheten till Munkfors


Trots kostnadsreduktioner har verksamheten haft vikande lönsamhet under en längre tid.

Inissions styrelse och ledning har tagit beslutet att inleda förhandling om att flytta Inission Pajalas verksamhet till Inission Munkfors. Inission Pajala har trots flertalet insatser haft en negativ tillväxt under flera års tid. Samtidigt har bolaget tappat stor del av försäljningen till sin största kund. Försäljningen 2018 uppgick till 47 Mkr vilket utgör mindre än 5% av Inissions omsättning.

- Inission Pajala har trots kostnadsreduktioner haft en vikande lönsamhetsutveckling under en längre tid. Dessutom pågår en prispress på marknaden som försvårar situationen. Att ytterliggare försöka minska Inission Pajalas kostnader och samtidigt uppnå de storskaliga kostnadsfördelar som krävs för att möta marknadens krav på prissänkningar ses av både styrelse och ledning som en svår uppgift. Genom att flytta verksamheten till Munkfors får vi ett högre resursutnyttjande i Munkforsfabriken och säkerställer en god lönsamhet. Samtidigt säkerställer vi också konkurrenskraftiga priser till våra kunder, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

Inission har erfarenhet av ett flertal samlokaliseringar, därför förväntas projektet ske effektivt och framgångsrikt. Samtidigt har Inission all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen. Inission har som plan att genomföra samlokaliseringen med start i mars-april. Projektet väntas vara avslutat under kvartal 2. Personalen i Pajala kommer att erbjudas anställning i Munkforsfabriken.

Om Inission Munkfors 
- Inission Munkfors är en komplett fabrik med stor kapacitet för såväl kretskort, box-build som kabinett. Vi har har lång erfarenhet och resurser för att vidareutveckla både den egna effektiviteten och de uppdrag som våra kunder gett oss förtroendet att förvalta. Genom att samlokalisera våra verksamheter stärker vi vår framtida konkurrenskraft på en tuff marknad som kräver låga priser, hög flexibilitet och inte minst utvecklingsförmåga, säger Håkan Rååd VD Inission Munkfors AB & Inission Pajala AB. 

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117