Indutrade Bo Annvik

Bo Annvik: Foto: Indutrade.

Jun 8, 2021

Indutrade stärker koncernledningen


Tillsätter nyinrättad topproll.


Som en del av Indutrades strategi för fortsatt hållbar lönsam tillväxt och för att ytterligare förstärka utvecklingen av företagen inom medicinteknik, har Morgan O’Brien utsetts till SVP Business Development & President UltraPure International (UPI). Rollen är nyinrättad och kommer att vara en del av Indutrades koncernledning.

Morgan O’Brien, som idag har rollen som SVP för affärsområdet Flow Technology, har under de senaste åren spelat en avgörande roll i utvecklingen och tillväxten av Indutrades medicinteknik-segment, särskilt inom nischen för single-use. Under det fristående varumärket UltraPure International har ett antal Indutradeföretag etablerat ett klusternätverk för att gemensamt erbjuda renrums-monteringar av single-use system, tekniska komponenter och integrerade lösningar åt de globala medicinteknik-, och bioteknikindustrierna.

”Med ett ökat fokus på UltraPure International och single-use teknologin finns en bra potential att öka vår lönsamma tillväxt, både organisk och genom förvärv”, säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade. ”I sin nya position kommer Morgan att leda utvecklingen av single-use affären genom att samordna bolagens arbete samt bygga och skapa nya kund- och leverantörsrelationer i ett internationellt perspektiv. Han kommer även att driva förvärvsaktiviteter och etableringen av nya tillverkningsenheter inom det här området”.

De företag som är involverade i UPI/single-use kommer att fortsätta tillhöra sina respektive affärsområden, vilket innebär att koncernens rapporteringsstruktur inte kommer att förändras.

Per-Olow Jansson har utsetts att efterträda Morgan O’Brien, som SVP för affärsområdet Flow Technology, och tar plats i Indutrades koncernledning. Per-Olow Jansson kommer senast från rollen som VD för Indutradeföretaget GPA Flowsystem AB, med cirka 120 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Han har också varit ledare för en affärsenhet med ansvar som styrelseordförande för en klustergrupp av företag i Skandinavien och Storbritannien.

”Med över 25 år inom Indutradekoncernen har Per-Olow gedigen erfarenhet och har aktivt bidragit till att bygga vår fantastiska entreprenörsdrivna kultur. Tillsammans med GPA-teamet har han på ett mycket framgångsrikt sätt bidragit till Indutrades hållbara lönsamma tillväxt, då GPA-koncernen vuxit avsevärt under Per-Olows ledning. Han har även utvecklat GPA till ett ledande varumärke och även genomfört ett antal förvärv”, fortsätter Bo Annvik. ”Jag är oerhört glad att kunna välkomna Per-Olow till koncernledningen”.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117